• Facebook

יעוץ במיסוי פרישה

בין אם עזבת/החלפת עבודה, פרשת לגמלאות או הגעת לגיל פרישה (62, 67)  - מערכת מיסוי הפרישה מציבה לפניך מגוון בחירות והחלטות אשר ישפיעו על איכות חייך ורווחתך בעתיד הקרוב והרחוק.

בתכנון נכון, ניתן לחסוך במס על פיצויים ובמס על הפנסיה עשרות ומאות אלפי שקלים.

 

מטרתי היא לעזור לך לממש את הזכויות והטבות המיסוי המגיעות לך בפרישה ולהשיג חסכון מס מירבי;

לייעץ ולהנגיש את מבוך המיסוי, לטפל בטפסים ובתקשורת עם מס הכנסה, ולוודא שתקבל/י את ההטבות בפועל.

באתר זה, מבחר מאמרים המסבירים את ההליכים, הנהלים והשיקולים לקבלת הטבות מס בעת עזיבת עבודה, בעת ואחרי הגעה לגיל פרישה (62,67) ובתכנון לעתיד.
מאמץ מיוחד נעשה לרכז את המידע באופן מאורגן ובצורה ברורה, ואני מקווה שתמצא/י בו תועלת.

מיכאל (מייקל) ברגר, רואה חשבון:

  • מומחה במיסוי פרישה

  • מעל 30 שנות ניסיון

  • תואר שני במנהל עסקים במימון מהאוניברסיטה העברית 

  • שירות מקצועי, אמין ומהימן, מחירים הוגנים ומשתלמים

עדכון אוקטובר 2021: ניתן לקיים שיחת יעוץ ראשונית בטלפון ללא התחייבות.  המשך הליך הייעוץ יבוצע בטלפון, בזום או בפגישה במשרדי בתנאי "תו סגול", לצד דיווח וטיפול באמצעות מערכת המייצגים המקוונת של מס הכנסה ועוד.

©כל הזכויות שמורות. אין; להעתיק, לתרגם, להפיץ, לעשות שימוש עסקי או מסחרי כלשהו, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל תוכן מהאתר, בלא קבלת הסכמתה בכתב של חברת "מייקל ברגר ניהול ויעוץ" 

 
תכנית השקעה לפי תקון 190

התכנית מעודדת השקעה לטווח ארוך למקבלי קצבה מזערית, ע"י מתן שעור מס מופחת על הרווחים - 15% נומינלי ואפשרות לקבל קצבה פטורה ממס.  במאמר פרוט תנאי התוכנית, הסבר למי מתאים ולמי זה לא מתאים, למה לשים לב, מה עיתוי ההשקעה המועדף, מה ההבדל בהשוואה לקופת גמל להשקעה, ועוד.

  • Facebook
מיסוי פרישה - סקירה

בבסיס מדיניות המיסוי של הכנסות לפיצוים עומדת התפיסה של עידוד חסכון לטווח ארוך בקופות גמל לפיצויים ופנסיה, במטרה לאפשר קיום בכבוד.  הדבר מושג באמצעות מתן סל הטבות  מס מצטבר "לכל החיים" שניתן לנצלו במספר דרכים גם בעת החלפת עבודות ובמיוחד לאחר הפרישה לגמלאות.

 להלן סקירה מקיפה של שלבי תהלכי המיסוי בעת החלפת עבודה ובעת היציאה לגמלאות; הסבר מהי שיטת "נוסחת הקיזוז",  כיצד מחושבת "הקצבה המזכה" (סכום הקיצבה החודשי הפטור מס) ומהו "קיבוע זכויות"(161ד) וכו.

רצף פיצויים ורצף קצבה, ומה בינהם

מתי כדאי לבצע רצף פיצויים ורצף קצבה?

מה היתרונות והחסרונות שלהם?

מתי אפשר לחזור בנו מרצף פיצויים ומתי מרצף קצבה ומה המשמעויות?

המאמר מיועד למי שעוזב עבודה / מחליף עבודה

ומתלבט מה לבחור בעת מילוי    טופס 161א

קצבה מוכרת

"קצבה מוכרת" היא קצבה פטורה ממס שמקורה בכספים שכבר שולם בעדם מס קודם לכן - ונועדה למנוע מיסוי כפול של כספי קופות הגמל והפנסיה.  

מתי זה רלבנטי -

אלו מקרים של "הכנסות פטורות"  נכללים במסגרתה?

מה חשוב לדעת?

מה עדיף -
קצבה או מענק הוני

ביציאה לגמלאות, בעת מילוי טופס 161ד קיבוע זכויות, צריך לרוב להחליט מה סכום הפנסיה החודשית המבוקשת? את יתרת הכספים שלא יועדה לפנסיה (קצבה) ניתן לקבל בסכום אחד (מענק הוני)

והכל בכפוף לאופים של הקופות שצברנו ובכפוף להוראות החוק.

להלן דיון בשיקולים שיעזרו לנו בקבלת החלטה זו.

משיכות קופות תגמולים בפטור ממס

כללי מיסוי הפקדות בקופות הגמל והטבות המס בעת ההפקדה, השתנו מספר פעמים במהלך השנים.

כתוצאה מכך ישנן תנאי פטור שונים לקופות הוניות ולקופות קצבתיות, בהתייחס לתקופות הפקדה ובאם נעשו במסגרת המשכורת או הופקדו באופן עצמאי. משיכות לפני המועד מחויבות במס 35%.  בהורשה סכומים שנותרו בקופות התגמולים פטורים ממס.   המאמר מפרט גם חריגים שבהם ניתן למשוך בפטור, לפני הזמן.

טפסים 161ח' ו 161י' - למי נועדו?

בנוב. 2019 פרסמה רשות המסים הנחיות לעניין "הפטור הנוסף"  החל על "הקצבה המזכה", המאפשרות מסלול מקוצר ופשוט לקבלת פטור מס חלקי של כ 1472 שקל מפנסיה.  במאמר הסבר על מי הוא חל, מתי כדאי לבחור בו ומתי לא כדאי ולמה לשים לב. 

 יש לדעתנו להיזהר מאוד מלמלא טפסים אלו(161ח' וי'), היות ובמסלול הרגיל (טופס 161ד)  ניתן לרוב לקבל פטור גדול יותר, אפשרות להחזר מס ולהוון  קופות גמל קצבתיות

גמלאי צה"ל הוותיקים, היבטים מיוחדים  

בחישוב פטור המס בגיל פרישה - ישנם היבטים מיוחדים לגמלאי צה"ל; בשל ההיוון שבוצע ומענקים בפטור ממס שנתקבלו בעת הפרישה מצה"ל ולאור השינויים  בחוקים ובתקנות במהלך השנים.  קיימת מחלוקת בין מופת לרשות המסים, שבעקבותיה הוגש ב 2020 בג"צ. המאמר מסביר את מכלול חישוב קבוע הזכויות  ומפרט על מי המחלוקת משפיעה וכיצד?  מפרט את החישובים במקרים השונים ועוד.

החזרי מס גדולים בפרישה

להלן פרוט מקרים בעת קבלת כספי פיצויים, פנסיה ומשיכות ק.גמל, שבגינם ניתן לקבל החזרי מס הנובעים מזכויות להטבות מס ומהוראות המיסוי בפרישה ו/או מתיקון טעויות אנוש שארעו בעת הטיפול המקורי בפרישה (ע"י מעסיק או קופות או מ.ה. או העובד)