מתכננים השקעה בקופ"ג לפי תיקון 190 –
למה כדאי לשים לב?

המאמר תרם לכם?
סמנו לייק 

whatsapp logo_edited.jpg

לחצו כאן לשתף עם חברים

קופות גמל לפי תיקון  190 - אפיק השקעה גמיש ומשתלם

לקראת גיל 60, הנכונות ללקיחת סיכונים משתנה. אפיק החיסכון שמציע תיקון 190 נועד להעלות את כדאיות ההשקעה, ומציע הטבות מס אטרקטיביות לצד גמישות מירבית במשיכת הכסף.  

אז מה זה בעצם כולל, למה צריך לשים לב, למי כדאי לעשות זאת אך לא פחות חשוב - למי לא? 

  

מה זה כולל?

 • הפקדה לקופת גמל ייעודית, המנוהלת על-ידי חברות הביטוח ובתי השקעות. 

 • התכנית נזילה, וניתנת למימוש בכל עת.

 • דמי ניהול נמוכים.

 • אפשרות למינוי מוטבים. 

 • ניתן לקבל מכספי ההשקעה ורווחיה (ללא מס) - "קצבה מוכרת" (קצבה פטורה ממס) המתווספת לפנסיה הרגילה.

 • אפשרות לקבלת הלוואות בתנאים נוחים בגובה של עד 80% מההשקעה.  

 • ישנם בתי השקעות המאפשרים לנהל את הכספים בקופת גמל IRA (חשבון בניהול אישי)

 • בעת המשיכה, הרווח הנומינלי יחויב במס בשיעור של 15% - לעומת שיעור של 25% מהרווח הריאלי החל ביתר אפיקי החיסכון (קרנות נאמנות, אג"ח צמודות, ריבית על פקדונות בנק וכו'). 

 • בעת המשיכה, אין צורך בפנייה למס הכנסה לקבלת אישורים (כל התהליך מתבצע ע"י הקופה)

 • זכאות להטבת מס - ניכוי של עד 35% מ-35 אלף השקלים הראשונים בשנת ההפקדה.     בעת המשיכה, סכום זה ימוסה כהכנסה לפי שיעור המס השולי (ללא קשר אם נהנית בפועל מהטבה בעת הפקדה)

 • קיימת תקרה לסכום ההפקדות, בהתאם לגיל בעת ההפקדה (לדוגמה בגיל 67 התקרה 9.2 מיליון)

 • ניתן להעביר את יתרת ההשקעה בתכנית (קרן ורווחים) לקופה המשלמת קצבה, וליהנות מפטור מס מלא בעת קבלת הפנסיה מהקופה  (כולל בירושה). 

 • גמישות מלאה במעבר בין מסלולי השקעה - ללא תשלום מס (בהשוואה, לדוגמה, לשינוי מסלול בקרן נאמנות, המחייב פדיון ותשלום מס). 

 • במקרה של פטירה - עד גיל 75 הרווחים פטורים ממס.   במקרי פטירה מעל גיל 75, היורשים משלמים 15% מס על הרווחים.   לחליפין באם טרם נמשכה קצבה - המוטבים בפוליסה יכולים לקבל קצבה מוכרת (ישנן הוראות למצבים נוספים). ה35 אלף הראשונים - פטורים ממס בהורשה.

למי זה מתאים?

 • חוסכים מעל גיל 60, שיקבלו/המקבלים קצבת פנסיה בגובה של מעל ל-4500 ש"ח (נכון ל2021, לשם משיכה - שני התנאים חייבים להתקיים יחד).

 למי זה לא מתאים?

 • זהירות: במצב שבו קצבת הפנסיה של המשקיע/ה שתתקבל בעתיד תהיה  קטנה מ-4,606 ש"ח לחודש - בעת המימוש,  מלוא סכום המשיכה יחויב ב-35% ניכוי מס במקור. 

 • חוסכים שמחפשים השקעה נזילה מהרגע הראשון, אך לא הגיעו לפנסיה. 

למי זה פחות מתאים?

 • חוסכים שנהנו בנפרד מהטבת מס בהפקדה לקופה לתגמולים כעצמאים או בניכוי מהשכר כשכירים, לא יוכלו לקבל את הטבת המס בגין הפקדת 35 אלף שקל הראשונים בקופת גמל בתכנית לפי 190 ( במשיכה 35 האלף האלו ממוסים במס שולי).    

 • לשכירים שהכנסה לגמל (סכום המשכורת שמפרישים עליו תגמולים) מעל 22,250 שקל לחודש - אין זכאות למרבית הטבת המס בגין הפקדת ה 35 אלף הראשונים (בעת המשיכה - ה 35 אלף האלו ממוסים).

 

למה לשים לב: 

 1. במקרים לא מתאימים, התכנית אינה משתלמת - ולהיפך. חלק מסוכני הביטוח לא מכירים את כל התנאים ומגבלות, ולכן מייעצים להשקיע במסגרת התכנית גם במקרים/בזמנים שאינם מתאימים לכך, וגורמים לאבדן הטבת המס ולמצב של "כפל מס". למשל, אם בשנת ההפקדה אינכם זכאים להטבת המס בהפקדת ה-35 אלף ש"ח הראשונים, בעת המשיכה תאלצו לשלם מס על כל הסכום. בפועל, המשמעות היא ששילמתם מס פעמיים: פעם אחת הפקדתם כסף נטו אחרי מס, ופעם שנייה - בתשלום מס בעת משיכת החיסכון.   

 2. לפורשים לגמלאות, כדאי לבדוק את עיתוי ההשקעה:  אם קיבלתם בשנת ההשקעה משכורת, קרוב לוודאי שניצלתם כבר חלק או את כל הניכוי והזיכוי בגין השקעה בקופת גמל לתגמולים.         לגמלאים טריים, כדאי לבצע השקעה בתכנית לפי 190 בשנה הבאה – שנה שבה תהיה לכם הכנסה מפנסיה ולא ממשכורת.

 3. מה קורה עם האינפלציה? בשנים האחרונות האינפלציה נמוכה מאוד, ולכן הטבת המס בתכנית משמעותית מאוד. במקרה של עלייה עתידית באינפלציה, ניתן למשוך את הכספים מידית. עם זאת, אם התנאים הדרושים לכך לא מתקיימים, תיתכן "הרעת מס" (תשלום מס גבוה יותר במסגרת התכנית). גברים מתחת לגיל 60 צריכים לקחת בחשבון את הדרישה לקבלת פנסיה כתנאי למשיכה - שכן, ישנו סיכון מסוים שבשבע השנים שיחלפו עד הפנסיה הראשונה, האינפלציה תתחזק והכסף יישאר "כלוא".

 4. זמן וכסף - כדי ליהנות מהטבת המס בהפקדה יש להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה בתום שנת ההפקדה בקופה. ההגשה כרוכה בעלות של זמן ושל כסף.

 5. מי שנולד לפני 1.1.1948 זכאי לפטור מס שנתי על הכנסות מריבית או מפוליסת חסכון עד 13,800 ליחיד או 16,9200 שקל לזוג (סעיף 125ד(ג) לפקודה), מצריך מכירה רעיונית לקראת סוף שנה והגשת דוח החזר מס בסופה (ניתן לשקול רכישת פוליסת חסכון במקום או בנוסף להשקעה בקופ"ג לפי סעיף 190).

קופת גמל להשקעה

  בשנת 2016 הושק מוצר חסכון נוסף  – קופת גמל להשקעה, לקופה זו מותר להפקיד 72,616 שקל ב 2022 לאדם - מידי שנה (ניתן להפקיד בנפרד עבור כל אחד מבני המשפחה) .

 • הכספים במסגרתה נזילים וניתן למושכם  בכל עת ללא מגבלות.  בעת המשיכה הרווחים הראליים מחויבים ב 25% מס.   מגיל 60 ניתן לקבל ממנה קצבה מוכרת (הפטורה ממס).   ניתן להעבירה לבית השקעה / חברת ביטוח אחרת, ולשנות מסלולים ללא בעיה (מבלי תשלום מס בהעברה).

 • כל הכספים מושקעים בשוק ההון (להבדיל מקרנות הפנסיה ש 30% מהן לפחות מושקע באג"ח מיועדות).  מוצר זה הוא תחליפי להשקעה שוטפת של חסכונות שנתיים בקרנות נאמנות ובתוכניות חסכון בבנקים (שריבית שהן מקנות זניחה).

 • ​​ההבדל הגדול בינה לבין קופת גמל לפי 190 הוא בכך שהיא מיועדת לחסכון רב שנתי המוגבל ב 71 אלף שקל לשנה,  בעוד שבקופת גמל בתוכנית לפי 190 ניתן להשקיע חד פעמית  6 עד 9 מיליון שקל (תלוי בגיל בעת ההשקעה) ושעור המס 15% נומינלי הוא נמוך יותר...

 • יתרונה בנזילותה ובפשטותה, אין התניה לקבלת קצבה מזערית (4,606 שקל) שזה התנאי למשיכה מקופת גמל בתכנית לפי 190 וניתן למושכה בכל גיל.

 • קופה זו הינה, כלי המאפשר לקבל פנסיה נוספת הפטורה ממס וככזו היא יכולה לעניין שכירים ועצמאים שהפרשות הפנסיוניות שלהם אינן נעשות מהשכר הכולל, לדוגמה אנשי מכירות שאין הפרשות לגמל על רכיב העמלות שהם משתכרים. ניתן גם ליעדה לחסכון עבור הילדים...

מושגים

"רווח ראלי" – ההפרש בין  סכום התמורה במימוש (סכום המכירה) לבין סכום ההשקעה המקורי כשהוא צמוד למדד המחירים.

"רווח נומינלי " – ההפרש בין סכום התמורה במימוש לבין סכום ההשקעה המקורי (ללא הצמדה).

הסבר נוסף של תהלכי המיסוי בעת היציאה לגמלאות ניתן לקרוא בסקירה "ממעוף הציפור" (מה זה טופס 161ד - קיבוע זכויות, מהי נוסחת הקיזוז עפי תיקון 190, כיצד טכנית נעשית ההתחשבנות ועוד).

עדכון דצמבר 2021 - ניתן להתייעץ בטלפון, בתשלום,  לגבי בחירת מסלול ההשקעה המתאים במקרה האישי שלך ועוד.

עדכון מרץ 2022 - ישנן ציפיות לגידול באינפלציה ב 2022 ל 5% לפחות בישראל ו 10% בארה"ב  

נכון להיום, לא ברור משך המשבר הכלכלי בעולם, האם מדובר בכמה חודשים או תקופה ארוכה יותר.  כדאי לכן להיות זהירים בהשקעה בתקופה הקרובה בקופות גמל לפי 190 (בין השאר בשל מיסוי הרווחים הנומינליים) ולהתייעץ לפני ביצוע השקעה עם יועצי השקעות ומנהלי סיכונים מקצועיים.

אין לראות במידע  הכלול באתר ייעוץ השקעות, ואין בו כדי להוות המלצה להשקעה ו/או להפקדה ו/או לביצוע כל פעולה ...

©כל הזכויות שמורות. אין: להעתיק, לתרגם, להפיץ, לעשות שימוש עסקי או מסחרי כלשהו, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל תוכן מהאתר בלא קבלת הסכמה בכתב של חברת "מייקל ברגר ניהול ויעוץ"