תכניות השקעה לפי תיקון 190 –

למה כדאי לשים לב?

המאמר תרם לכם?
סמנו לייק 

whatsapp logo_edited.jpg

לחצו כאן לשתף עם חברים

קופות גמל לפי תיקון  190 - אפיק השקעה גמיש ומשתלם

לקראת גיל 60, הנכונות ללקיחת סיכונים משתנה. אפיק החיסכון שמציע תיקון 190 נועד להעלות את כדאיות ההשקעה, ומציע הטבות מס אטרקטיביות לצד גמישות מירבית במשיכת הכסף.  

אז מה זה בעצם כולל, למה צריך לשים לב, למי כדאי לעשות זאת אך לא פחות חשוב - למי לא? 

  

מה זה כולל?

 • הפקדה לקופת גמל ייעודית, המנוהלת על-ידי חברות הביטוח ובתי השקעות. 

 • התכנית נזילה, וניתנת למימוש בכל עת.

 • דמי ניהול נמוכים.

 • אפשרות למינוי מוטבים. 

 • אפשרות לקבלת הלוואות בתנאים נוחים בגובה של עד 80% מההשקעה.  

 • בעת המשיכה, הרווח הנומינלי יחויב במס בשיעור של 15% - לעומת שיעור של 25% מהרווח הריאלי החל ביתר אפיקי החיסכון (קרנות נאמנות, אג"ח צמודות, ריבית על פקדונות בנק וכו'). 

 • בעת המשיכה, תחשיב המס מתבצע באופן מיידי, ללא צורך בפנייה למס הכנסה.

 • זכאות להטבת מס - ניכוי של עד 35% מ-35 אלף השקלים הראשונים בשנת ההפקדה.     בעת המשיכה, סכום זה ימוסה כהכנסה לפי שיעור המס השולי (ללא קשר אם נהנית בפועל מהטבה בעת הפקדה)

 • קיימת תקרה לסכום ההפקדות, בהתאם לגיל בעת ההפקדה (לדוגמה בגיל 67 התקרה 9.2 מיליון)

 • ניתן להעביר את יתרת ההשקעה בתכנית (קרן ורווחים) לקופה המשלמת קצבה, וליהנות מפטור מס מלא בעת קבלת הפנסיה מהקופה  (כולל בירושה). 

 • גמישות מלאה במעבר בין מסלולי השקעה - ללא תשלום מס (בהשוואה, לדוגמה, לשינוי מסלול בקרן נאמנות, המחייב פדיון ותשלום מס). 

 • במקרה של פטירה - עד גיל 75 הרווחים פטורים ממס.   במקרי פטירה מעל גיל 75, היורשים משלמים 15% מס על הרווחים.  ה35 אלף הראשונים - פטורים ממס בהורשה.

למי זה מתאים?

 • חוסכים מעל גיל 60, שיקבלו/המקבלים קצבת פנסיה בגובה של מעל ל-4,525 ש"ח (נכון ל2020, לשם משיכה - שני התנאים חייבים להתקיים יחד).

 למי זה לא מתאים?

 • זהירות: במצב שבו קצבת הפנסיה של המשקיע/ה שתתקבל בעתיד תהיה  קטנה מ-4,525 ש"ח לחודש - בעת המימוש,  מלוא סכום המשיכה יחויב ב-35% ניכוי מס במקור. 

 • חוסכים שמחפשים השקעה נזילה מהרגע הראשון, אך לא הגיעו לפנסיה. 

למי זה פחות מתאים?

 • חוסכים שנהנו בנפרד מהטבת מס בהפקדה לקופה לתגמולים כעצמאים או בניכוי מהשכר כשכירים, לא יוכלו לקבל את הטבת המס בגין הפקדת 35 אלף שקל הראשונים בקופת גמל בתכנית לפי 190 ( במשיכה 35 האלף האלו ממוסים במס שולי).    

 • לשכירים שהכנסה לגמל (סכום המשכורת שמפרישים עליו תגמולים) מעל 22,000 שקל לחודש - אין זכאות למרבית הטבת המס בגין הפקדת ה 35 אלף הראשונים (בעת המשיכה - ה 35 אלף האלו ממוסים).

 

למה לשים לב: 

 1. במקרים לא מתאימים, התכנית אינה משתלמת - ולהיפך. חלק מסוכני הביטוח לא מכירים את כל התנאים ומגבלות, ולכן מייעצים להשקיע במסגרת התכנית גם במקרים/בזמנים שאינם מתאימים לכך, וגורמים לאבדן הטבת המס ולמצב של "כפל מס". למשל, אם בשנת ההפקדה אינכם זכאים להטבת המס בהפקדת ה-35 אלף ש"ח הראשונים, בעת המשיכה תאלצו לשלם מס על כל הסכום. בפועל, המשמעות היא ששילמתם מס פעמיים: פעם אחת הפקדתם כסף נטו אחרי מס, ופעם שנייה - בתשלום מס בעת משיכת החיסכון.   

 2. לפורשים לגמלאות, כדאי לבדוק את עיתוי ההשקעה:  אם קיבלתם בשנת ההשקעה משכורת, קרוב לוודאי שניצלתם כבר חלק או את כל הניכוי והזיכוי בגין השקעה בקופת גמל לתגמולים.         לגמלאים טריים, כדאי לבצע השקעה בתכנית לפי 190 בשנה הבאה – שנה שבה תהיה לכם הכנסה מפנסיה ולא ממשכורת.

 3. מה קורה עם האינפלציה? בשנים האחרונות האינפלציה נמוכה מאוד, ולכן הטבת המס בתכנית משמעותית מאוד. במקרה של עלייה עתידית באינפלציה, ניתן למשוך את הכספים מידית. עם זאת, אם התנאים הדרושים לכך לא מתקיימים, תיתכן "הרעת מס" (תשלום מס גבוה יותר במסגרת התכנית). גברים מתחת לגיל 60 צריכים לקחת בחשבון את הדרישה לקבלת פנסיה כתנאי למשיכה - שכן, ישנו סיכון מסוים שבשבע השנים שיחלפו עד הפנסיה הראשונה, האינפלציה תתחזק והכסף יישאר "כלוא".

 4. זמן וכסף - כדי ליהנות מהטבת המס בהפקדה יש להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה בתום שנת ההפקדה בקופה. ההגשה כרוכה בעלות של זמן ושל כסף.

 5. מי שנולד לפני 1.1.1948 זכאי לפטור מס שנתי על הכנסות מריבית או מפוליסת חסכון עד 13,560 ליחיד או 16,680 שקל לזוג (סעיף 125ד לפקודה), מצריך מכירה רעיונית לקראת סוף שנה והגשת דוח החזר מס בסופה (ניתן לשקול רכישת פוליסת חסכון במקום או בנוסף להשקעה לפי סעיף 190).

מושגים

"רווח ראלי" – ההפרש בין  סכום התמורה במימוש (סכום המכירה) לבין סכום ההשקעה המקורי כשהוא צמוד למדד המחירים.

"רווח נומינלי " – ההפרש בין סכום התמורה במימוש לבין סכום ההשקעה המקורי (ללא הצמדה).

הסבר נוסף של תהלכי המיסוי בעת היציאה לגמלאות ניתן לקרוא בסקירה "ממעוף הציפור" (מה זה טופס 161ד - קיבוע זכויות, מהי נוסחת הקיזוז עפי תיקון 190, כיצד טכנית נעשית ההתחשבנות ועוד).

©כל הזכויות שמורות. אין: להעתיק, לתרגם, להפיץ, לעשות שימוש עסקי או מסחרי כלשהו, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל תוכן מהאתר בלא קבלת הסכמה בכתב של חברת "מייקל ברגר ניהול ויעוץ" 

 צרו קשר להשגת חסכון מס מירבי, בהגיעכם לגיל פרישה ובעזיבת עבודה

רו"ח מיכאל (מייקל) ברגר

כתובת: יהודה הלוי 20, רעננה • טלפון: 052-613-2210 • מייל: michael@pension-tax.co.il