סימולטור לשכירים - מס הכנסה

לנישום שאינו חייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה לנישום החייב בהגשת דו"ח שכל הכנסותיו ממשכורת ו/או מריבית ו/או משכירות ואינו דורש בעדם הוצאות מימון.

 

סימולטור פנסיה-נט להשוואת קרנות הפנסיה, משרד האוצר

מערכת להשוואת קרנות פנסיה בה תוכלו לקבל מידע מפורט אודות תשואות קרנות הפנסיה החדשות הפועלות בישראל, להשוות ביניהן ולהשוות את התשואות שהשיגו אל מול מדדי שוק נבחרים לכל נקודת זמן לכל טווח זמן העולה על שנה.

ביטוח נט – מערכת להשוואת חברות ביטוח, משרד האוצר

במערכת התשואות, תוכלו לקבל מידע מפורט אודות תשואות חברות הביטוח הפועלות בישראל, להשוות ביניהן ולהשוות את התשואות שהשיגו אל מול מדדי שוק נבחרים לפי נקודות זמן וטווחים של שנה ויותר.

גמל נט – מערכת להשוואת קופות גמל

במערכת להשוואת קופות גמל תוכלו לקבל מידע מפורט אודות תשואות קופות הגמל הפועלות בישראל, להשוות ביניהן ולהשוות את התשואות שהשיגו אל מול מדדי שוק נבחרים לכל נקודת זמן לכל טווח זמן העולה על שנה.

 סימולטור פרישה לעובדי מדינה בפנסיה תקציבית

סימולטור פרישה זה נותן מענה לעובדים המבוטחים בפנסיה תקציבית במשרדי הממשלה (כולל ביטוח לאומי ושרות התעסוקה). למעט חוזים אישים ועובדי הוראה במשרד החינוך.

חישוב ניכוי דמי ביטוח לאומי מעובד שכיר וממקבל פנסיה מוקדמת

כניסה למערכת פרישה לעובדי הוראה – משרד החנוך

בדיקת זכאות לגמלת סיעוד - ביטוח לאומי

מחשבון זה נועד לשימוש תושב ישראל שהגיע לגיל הפרישה והוא מתגורר בביתו או בדיור מוגן, והוא זקוק לעזרת אדם אחר בפעולות היום יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, להתהלך בבית).

מחשבון לבדיקת זכאות וחישוב גובה קצבת אזרח ותיק - ביטוח לאומי

המערכת מיועדת לשימוש על ידי תושב/ת ישראל המבוטח בביטוח אזרח ותיק ושולמו בעדו דמי ביטוח כחוק וכן מי שפטור מתשלום דמי ביטוח.

לקבלת ההטבות המס; בעזיבת מקום עבודה וביציאה לגמלאות - לחצו כאן או התקשרו ל 052-6132210

סימולטורים (מחשבונים) פנסיה