המסלול המקוצר החדש לקבלת "הפטור הנוסף" על הפנסיה – למי הוא נועד ? (טפסים 161ח' ו-161י') 

המאמר תרם לכם?
סמנו לייק 

whatsapp logo_edited.jpg

לחצו כאן לשתף עם חברים

בנובמבר 2019  פרסמה רשות המסים חוזר בדבר הנחיות לעניין "הפטור הנוסף"  החל על "קצבה מזכה" (סעיף 9א(ב) לפקודת מס הכנסה).

החוזר מציע מסלול מקוצר ופשוט לקבלת פטור מס של כ 1,472 שקל בחודש מהכנסה מפנסיה, בהגעה לגיל פרישה שאינו כרוך בפניה למס הכנסה ("הפטור הנוסף").                                                                     

זאת, בשונה מהמסלול הרגיל לקבלת אישור לפטור מס מהפנסיה - "קיבוע זכויות" (טופס 161ד), המחייב תהליך מורכב יותר, אשר כולל פניה למס הכנסה בצרוף מסמכים של מקומות עבודה קודמים.

המסלול הרגיל (161ד) יכול להקנות הטבות מס גדולות משמעותית (פטור עד כ 4,503 שקל בחודש), ההפרש יכול להצטבר לעשרות אלפי שקלים ומעלה.

חלק מחברות הביטוח וקרנות הפנסיה שולחות חוזרים הקוראים לחתום על טפסי המסלול המקוצר החדש .     מומלץ, בטרם החתימה, לבדוק מה המסלול העדיף ומה ההטבות המגיעות לכם באמצעות ייעוץ אישי מקצועי.

   

במרבית המקרים, בחינת הנסיבות האישיות, תראה שעדיפה הפנייה למס הכנסה בבקשת קיבוע זכויות - טופס 161ד, על פני חתימה ישירה על טפסי המסלול המקוצר ושליחתם לקרן הפנסיה/חברת הביטוח.

                         

רקע

גמלאים המקבלים פנסיה זכאים לשיעור מסוים של פטור ממס עפ"י תחשיב ("נוסחת הקיזוז"), שיעור "הפטור הכולל" המקסימלי עומד החל מ 2020 על 52%  מתקרת הקצבה המזכה (8,660 שקל לחודש, ב2022) והוא מורכב למעשה משני סוגי פטור: "הפטור הבסיסי" (35%)  ו"הפטור הנוסף" (17%).

עד לשנת 2011 (כולל) ניתן פטור ממס בשיעור מרבי של 35% מסכום הקצבה המזכה .

ב2012 נעשתה רפורמה גדולה במיסוי פרישה וחוקק תיקון מס 190, במסגרתו שונתה שיטת התחשיב לקבלת פטור המס ונקבע שיוגדל הדרגתית במהלך 2012-2025. 

שיעור הפטור מורכב משני רבדים:  האחד, שיעור מרבי של 35% "מתקרת הקצבה המזכה" (להלן: "הפטור הבסיסי") והשני , שיעור פטור נוסף שמוגדל באופן הדרגתי (להלן: "הפטור הנוסף"), וזאת על פי הפירוט הבא:

שנות המס      שעור הפטור   שעור הפטור הכולל

                            הנוסף            (בסיסי ונוסף)

2012-2015        8.5%                43.5%

2016-2019         14%                 49%

2020-2024         17%                 52%

2025 ואילך          32%                  67%

בפועל הסתבר שגמלאים רבים אינם פונים ואינם מנצלים את הטבות המס בפרישה המגיעות להם כלל!

לכן, יזמה מחלקת קופות הגמל במס הכנסה את המסלול המקוצר המאפשר לקופות הפנסיה וחברות הביטוח (בתכניות ביטוח מנהלים), לנכות ולהשתמש בפטור מס חלקי, שסכומו הוא לפי אחוז "הפטור הנוסף".  בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים.

לקריאת חוזר מס הכנסה מ 11/2019 בנדון, לחצו -  סעיף א9 (ב) לפקודת מס הכנסה - הנחיות לעניין " הפטור הנוסף"

החוזר הזה פורסם כחלק מהמענה לתביעה הייצוגית מ 18.3.2018 של  שבתאי ש. נגד רשות המיסים.     פס"ד בגינה ניתן ב 27.4.2022 ע"י השופט אבי גורמן  ונקבע בו שרשות המיסים מחויבת הייתה לתת את הפטור הנוסף, מבלי צורך לקבל קודם פניה יזומה של הגמלאי, בנוסף סוכם שרשות המסים תשלח תזכורות ב 2022 למי מבין 10,000 הגמלאים שאותרו וקיבלו הודעות במהלך 2021 בדבר זכאותם לפטור וטרם טיפלו בדבר.

ראו גם כתבה בנידון ב YNET

דוגמה למכתב מס הכנסה המודיע בדבר הזכאות לפטור הנוסף (נשלח ב2.11.21)

מהו המסלול המקוצר  ?

המסלול המקוצר הוא אפיק לקבלת  "הפטור הנוסף"  על הפנסיה, ישירות מקרן הפנסיה/ביטוח מנהלים (ללא צורך בפניה וקבלת אישור ממס הכנסה) –    שיעורו עומד כאמור על 17% מסכום תקרת הקצבה המזכה, שהם כ-1,472 ₪ בחודש (ב2022).

הוא ניתן למקבלי פנסיה אחת בלבד שמעוניינים לקבל פטור רק על הפנסיה זו בלבד, ואינם מתכוונים בעתיד, להוון בפטור מס כספי קופת גמל תגמולים קצבתית.

הפטור ניתן באמצעות הגשת אחד משני טפסים הבאים לקופה המשלמת להם את הפנסיה, למי שעומד בתנאי המסלול (*):

טופס 161י נועד למי שהגיע לגיל פרישה (62 נשים, 67 גברים) לפני ה-1 בינואר 2012. על פורשים אלו לא חל תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, אלא הוראות החוק שקדם לו.

טופס 161ח נועד למי שהגיע לגיל פרישה ( 62 נשים, 67 דברים) אחרי ה-1 בינואר 2012. על פורשים אלו חלות ההוראות של תיקון 190.

ההנחה בבסיסו היא שהמבקש ניצל בעבר במשיכת פיצויים פטורים ממס את מלוא זכאותו ל"פטור הבסיסי" !

במסלול הרגיל זכאי/ת הפורש/ת ל"פטור כולל" על שני רכיביו ("פטור הבסיסי" ו"פטור נוסף")  של עד 52% מתקרת הקצבה המזכה- עד 4,500  ₪ פטור ממס מהפנסיה בחודש (מינואר 2020 ואילך).  

לשם קבלת הפטור הכולל יש לבצע "קיבוע זכויות" – להגיש טופס 161ד  למס הכנסה בצרוף מסמכים רלוונטים.

"הפטור הכולל" אמור לגדול החל משנת 2025 ל- 67%, ובעת מילוי 161ד ישנן 3 אפשרויות לבחירת הייעוד של הגידול בפטור: 

 1. לשם הגדלת פטור המס העתידי על ההכנסה מהפנסיה [בדומה למסלול המקוצר]

 2. לשם לקבלת פטור ממס על הסכום המהוון של תגמולים קצבתיים

 3. צרוף של 1+2.

מכאן  שמי שבוחר את המסלול המקוצר מוותר למעשה הן על הפטור הבסיסי של 35%, והן על האפשרות לבקש פטור ממס על היוון קצבה (כולל היוון בפטור של קופות גמל תגמולים קצבתיות אחרות שבבעלותו).

 תנאי הזכאות למסלול המקוצר

 • הגעה לגיל פרישה (67 גברים, 62 נשים), קבלת פנסיה אחת בלבד, ממשלם יחיד (תנאי חובה).

 • מתן הצהרה חד פעמית של מקבל הפנסיה (הנישום) למשלם הפנסיה, באמצעות טופס 161ח או 161י  (לפי העניין)  המאשרת:

 1. לא הוגשה בעבר לפקיד שומה בקשה לקבוע זכויות (טופס 161ד).     [161ח]

 2. לא נמשכו סכומים מקופת גמל או ממעסיק  בדרך של היוון קצבה בפטור ממס (החל מ 1.1.2012).

 3. לא נתקבל אישור ממס הכנסה לעניין שעור ניכוי מס מהפנסיה.

 4. התחייבות לא למשוך בעתיד סכומים בדרך של היוון קצבה בפטור ממס, והסכמה שבתום 90 יום מקבלת הפטור הראשוני במסגרת מסלול זה –לא ניתן יהיה לשנות החלטה זו.     [161ח]

 5. הגדלות  בעתיד בשיעור הפטור– ישמשו אך ורק לצורך הגדלת פטור המס על הפנסיה (הקצבה המזכה).     [161ח]

 •  מידי שנה צריך כל מקבל/ת פנסיה להצהיר לגוף המשלם שבשנה הקרובה לא תהיה לו/ה הכנסה מפנסיה נוספת המשולמת ע"י גוף אחר (הכנסות ממקורות אחרים מותרות).

מה יתרונותיו של המסלול המקוצר?

למסלול המקוצר יתרונות ברורים בכל הנוגע לזמן, לפשטות ולהתעסקות:

 • פשטות: נדרש מילוי של הצהרה לקופה המשלמת את הפנסיה, בלבד.

 • זמן: ניתן להפעיל אותו בצורה מידית, אין צורך לגשת למס הכנסה + חיסכון בזמן ההמתנה לקבלת האישורים.

 • התעסקות: הוא חוסך את ההתלבטויות שבמילוי טופס 161ד. אין צורך לאסוף אסמכתאות על המיסוי בעזיבת מקומות עבודה קודמים או על קופות תגמולים, אין צורך לבחון את שלמותם ומשמעותם של המסמכים, אין צורך לבדוק את אישורי מס הכנסה המתקבלים וכו'.

למי כדאי לבחור במסלול המקוצר, ומתי?

הוא משתלם כאשר:

# נמשכו מקסימום הפיצויים בפטור ממס (הרלוונטיים):

פטור המס על פיצויים הוא עד 12,640 שקל לכל שנת וותק. אם נמשכו מקסימום הפיצויים בפטור ( תקרת פטור פיצויים *32 שנה ומעלה) התוצאה היא ניצול מלוא הפטור הבסיסי, ולכן ממילא  ניתן לקבל רק את "הפטור הנוסף" (17%מינואר 2020) במסלול המקוצר ובמסלול הרגיל.

הערה- משיכת פיצויים במועד הקודם ל 15שנות העבודה (כשכיר) האחרונות לא תיכלל בחישוב ניצול הפטור הבסיסי.

   וגם:

# ויתור על האפשרות לבצע היוון תגמולים בפטור בעתיד:

כלומר, כוונת הפורש/ת היא לנצל את הפטור ממס בפרישה רק על הפנסיה היחידה שלו/ה – ולא לתכנן להשתמש בחלק מהפטור לשם היוון קופות גמל לתגמולים בפטור ממס

כמו כן, באם הגעתם לגיל פרישה והכנסתכם החודשית מפנסיה נמוכה מכ- 7,400 שקל לנשים או מכ- 6,500  שקל לגברים, ניתן לבחור במסלול המקוצר - היות לא תשלמו מס הכנסה (כתוצאה מהצרוף של הפטור בגין נקודות זיכוי ו"הפטור הנוסף"), והכל בהנחה שאין לכם הכנסה אחרת החייבת במס ואין לכם ולא צפויות בעתיד הפקדות בקופות גמל בתכנית לפי 190  (דהיינו אין צורך בהיוון). 

מה עוד לקחת בחשבון:

 • האם מנוכה מס מפנסיה ומה שעור המס השולי?

 • בהורשה - סכומי התגמולים פטורים ממס, ולכן ניתן לתכנן ולייעד את סכומי התגמולים למתן ליורשים, דבר המייתר את הצורך בבחינה האם כדאי להוון סכומים בקופות תגמולים קצבתיות.

 • בנוסף ניתן להוון כהכנסה חייבת במס את הסכומים בקופות התגמולים הקצבתיות החייבות במס ולפרוס את ההכנסה על פני 6 שנים עד גיל 70, על פני 5 שנים עד 74 וכו (יחס של שנת פריסה לכל 4 שנות גיל).

 • משיכה בהיוון שלא כדין תחויב ב 35% או במס שולי כגבוה מהשנים. 

 •  בעת הבחינה האם לתכנן להוון, יש לשקול גם ניצול אפשרי של גידול ב"פטור הנוסף" ב2025 ואילך.

 • כדי שניתן יהיה להוון בפטור ממס כספים קצבתים, יש צורך בפנסיה מזערית של כ 4,600 שקל לחודש.

למי לא כדאי לבחור במסלול המקוצר?

 • מי שלא משך את מקסימום הפיצויים בפטור, יכול לקבל פטור מס גדול יותר במסלול הרגיל, היות ויקבל חלק מהפטור הבסיסי (גם אחרי קיזוז הפיצויים הפטורים).

 • מי שהגיע לגיל פרישה בשנים קודמות וקיבל פנסיה בעבר, זכאי לקיבוע מס רטרואקטיבית  (לרוב ניתן יהיה לקבל כתוצאה מהקיבוע החזרי מס בגין שנים קודמות  - עד 6 שנים אחורה) .        [המסלול המקוצר מקנה פטור משנת החתימה על הטופס ואילך]

 • מי שירצה לנצל חלק מסל פטור המס בפרישה לטובת פטור על היוון קופות גמל קצבתיות - בין מידית ובין על ידי שריון לניצול עתידי.   נכון ל-2022, עומד סל הפטור ממס על 811 אלף ₪ (לכל החיים), ובינואר 2025 הוא צפוי לגדול שוב.

 • מקבלי פנסיה נמוכה שאינם חייבים במס בגינה בשל נקודות זיכוי, יכולים לקבל במסגרת המסלול הרגיל (טופס 161 ד) פטור גבוה מסכום הפנסיה.    אם לבן/בת הזוג יש הכנסה חייבת במס, ניתן לקבל נקודת זיכוי נוספת בחישוב משותף.   נכון ל-2022, מדובר על חסכון במס של 2,676 ₪.

 • למי שלא עומד בתנאי המסלול המקוצר ... (לדוגמה מקבל שתי פנסיות ממשלמים שונים).

למה כדאי לשים לב?

 • המסלול המקוצר מתאים, כאמור, רק לחלק מהנישומים ויש לבחון היטב את הכדאיות שלו והאם אתם עומדים בתנאיו.

 • הידיעה שהגמלאי מקבל מספר פנסיות היא נחלת הגמלאי. ייתכן ותקבלו ממשלמי הפנסיה בקשה שאינה רלוונטית  לחתימה על טפסים אלו.

 • ניסיון העבר מראה שהגידול הצפוי בפטור עלול להידחות בשל שיקולים תקציביים. כך, למרות שב-2025 הגידול בפטור הכולל צפוי לעלות מ-52% ל-67%, במהלך 2024 עלולה להיחקק הוראת שעה זמנית שתדחה את החלת הגידול בפטור, ו"ההוראה הזמנית" תישאר בתוקף לזמן ארוך.  

 • חלק מחברות הביטוח מיידעים בחוזר לגבי טופס 101  בדבר האפשרות לקבלת 17%"הפטור הנוסף" דרכם  מבלי לאזכר את האפשרות העדיפה לרוב לבצע קיבוע זכויות ( טופס 161ד)...

 •  תוקפם של האישורים לתיאומי מס שהופקו עבור גמלאים בשנת 2021, הוארכו עד ליום 30.4.2022 ( עפ"י מס הכנסה).

מושגים:

 • קצבה מזכה היא קצבה שנובעת מתשלומי המעסיק (פנסיה תקציבית) או מתשלומים מקופת גמל (קרן פנסיה או ביטוח מנהלים (היא אינה כוללת קצבה מוכרת ולא קיצבת שאירים, וכמובן שאינה כוללת קצבאות מביטוח הלאומי)

 • תקרת קצבה מזכה – סכום חודשי שנקבע בפקודת מס הכנסה ומשמש לחישובי פטור ממס של חלק "מהקצבה המזכה"

 • היוון –  סכום חד פעמי שהינו הערך נוכחי של תשלומים תקופתיים בעתיד, לעניינו היינו הסכום החד פעמי שניתן לקבלו תמורת ויתור על קבלת פנסיות בעתיד, בתכניות ביטוח מנהלים המשלמות קצבה, וקופות גמל לתגמולים המשלמים קצבה, הערך המהוון הוא הערך של הקופה כולל הרווחים שנצטברו לאותו יום.  בקופות פנסיה המאפשרות היוון של 25%, ההיוון הוא הערך הנוכחי של תקבולי הפנסיה החודשיות לפי נוסחה המפורטת בתקנון הקרן.

לסיכום, הזהירות מתבקשת:

לפני בחירה במסלול, כדאי בכל מקרה להתייעץ ולהשוות בין המסלול הרגיל למסלול המקוצר עם מומחה, היות ו-90 יום לאחר שנבחר המסלול המקוצר לא ניתן יהיה להוון קצבה בעתיד בפטור ממס . הייעוץ גם יכול לעזור לכם בתכנון ובניתוח והשוואת תוצאות ניצול הפטור ממס בשני המסלולים, לבצע אופטימיזציה בניצול הפטור ולחסוך עשרות אלפי שקלים.

מתלבטים? התקשרו להתייעצות ל 052-6132210 !

שיחת יעוץ קצרה, ללא התחייבות, יכולה לחסוך לכם עשרות אלפי שקלים ולמנוע עגמת נפש בהמשך! 

מאמר זה מובא לידע כללי ואינו תחליף לייעוץ 

©כל הזכויות שמורות. אין: להעתיק, לתרגם, להפיץ, לעשות שימוש עסקי או מסחרי כלשהו, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל תוכן מהאתר בלא קבלת הסכמה בכתב של חברת "מייקל ברגר ניהול ויעוץ"