I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

החזרי מס גדולים - 
בעקבות פרישה מעבודה

 

המאמר תרם לכם?
סמנו לייק 

באלו מצבים אפשר לקבל  עשרות ומאות אלפי שקלים - החזרי מס?

1.  בעקבות החלפת מקומות עבודה במהלך השנה, מגיע ,לרוב, החזר מס בסופה - 

באם לא עבדת ברצף 12 חודשים מלאים באותה שנה ו/או בשל תשלומים חד פעמים הנכללים בתלוש השכר האחרון ממקום העבודה הקודם (פדיון חופש וימי מחלה וכו) וממוסים במס שולי חודשי הגבוה מהשעור השנתי המצטבר, וכו.

 

2. תנאי הכרחי לקבלת פטור מס על פנסיה בהגעה לגיל פרישה הוא ביצוע ביצוע תהליך קיבוע זכויות באמצעות מילוי טופס 161 ד', שיאפשר קבלת "קצבה מזכה" - פטור ממס עד ל 4,500 שקל מהפנסיה חודשית והטבות מס נוספות בפרישה (היוון וכו). [להרחבה בנושא קראו סקירה כללית "ממעוף הציפור"]

ללא קבלת האישור ממס הכנסה קופות הפנסיה ינכו מס עודף!

ניתן לבקש שקיבוע יחול רטאוקטבית לשנת הזכאות (גיל +62 נשים, 67 גברים) ולהגיש דוחות מס שנתיים להחזר עד 6 שנים אחורה.

3. בעת פרישה לגמלאות במהלך השנה ולאחר מכן קבלת פנסיה -  נוצר מצב של חוסר סינכרון בין המס שנוכה ע"י המעביד האחרון למס הנוכה מפנסיה ע"י הקופה (המתייחס רק לתקופה שמתחילת קבלת הפנסיה) והתוצאה בדרך כלל - עודף תשלום מס ברמה השנתית!

4.  רצף פיצויים ממס הכנסה - קבלת אישור והפקדה בקופת גמל.

5.  פריסת הכנסה מפיצויים על פני מספר שנים (עד 6 שנים, כל 4 שנות וותק מקנות שנת פריסה).

6.  פריסת הכנסה מהיוון (היוון - משיכה בסכום חד פעמי של חלק מהפנסיה הצפויה), לאחר הגעה לגיל הזכאות לקצבת פרישה, על פני מספר שנים (עד 6 שנים קדימה, בהתבסס על הגיל בעת ההיוון).

7. "קצבה מוכרת"  –  היא קצבה פטורה ממס נוספת שמקורה בכספים שכבר שולם בעדם מס קודם לכן - ונועדה למנוע מיסוי כפול של כספי קופות הגמל והפנסיה (לבעלי הכנסות מעל הממוצע).  מצריך הכנת תחשיב והשגת אישורים מתאימים ממס הכנסה ומחברות הביטוח לשם קבלת פטור מס נוסף זה. [ קרא מאמר בנושא]

8.  תיקון קליטה שגויה של אישורי מס הכנסה, שאינם מוזנים באופן נכון בחברות הביטוח המנהלות את הקופות לפיצויים ולפנסיה.

9.  טעות בהקלדת טופס קיבוע זכויות במס הכנסה, גרמה לעיתים שמס שנוכה בתלוש הפנסיה לא קטן במהלך השנים (במקרים מסוימים בהם היציאה לגמלאות ארעה לפני 31.12.2015).

10.  "פרישה מדומה" - במצב בו מקבלים פנסיה הזכאית להטבות (בגיל 67 לגברים, +62 לנשים) ובמקביל ממשיכים לעבוד באותו מקום עבודה, ניתן לבקש קיבוע (שריון הפטור) ולקבל שעור מס מופחת על ההכנסה מפנסיה במקום לשלם מס שולי.

11.  משיכת כספי קופות תגמולים לפני הזמן בנסיבות אישיותכגון: 75% ומעלה נכות רפואית צמיתה - אישית או של קרוב (מדריך מס הכנסה לזכויות מס לאנשים עם מגבלות), תשלום הוצאות רפואיות (למעט שיניים) עבור מחלת בן משפחה (מעל חצי מההכנסה השנתית), אבטלה מעל לחצי שנה (יש לפנות ישירות לקופת הגמל), מיעוט הכנסות חודשי לזוג (מתחת לשכר מינימום). 

12. לבעלי הכנסות נמוכות ניתן למשוך פעם בשנה, החל מינואר 2020, עד 15,000 שקל תגמולים ועד 10,000 שקל פיצויים בפנייה ישירה לקופה ללא צורך באישור ממס הכנסה, במתן הצהרה ובתנאי שסך ההכנסות השנתיות כולל סכום המשיכה לא יעלה על 59,000 לאיש ו 72,000 לאישה (נדרש לחתום על הצהרה בנדון), לחצו לקריאת חוזר מס הכנסה המפרט.

13.  נכים ועיוורים שאושרו להם 100% נכות תמידית:  תקרת הכנסה מיגיעה אישית (משכורת, עסק, פנסיות ופיצויים) - זכאית לפטור ממס 409,200 לשנה  (628,800 נכי צה"ל), תקרת הכנסה שלא מיגיעה אישית (כגון רווחים על ני"ע)  - זכאית לפטור של 75,360 שקל  והתקרה על ריבית על פיקדון שמקורו בפיצויים עבור נזקי גוף - 309,960 שקל לשנה.[הסכומים נכון ל2021].

 

14. סיווג שגוי של קוד המשלם בטופס 161(הודעת מעביד על פרישה), יכול במצבים מסוימים לגרום לתשלום מס עודף.

 

15. כאשר אחד מבני הזוג מקבל פנסיה הקטנה מ4,500 שקל ובן הזוג השני משלם מס על הפנסיה שלו/ה , כדאי להתייעץ  לגבי דיווח ביחד.

 

16. פטור 35% על הכנסות מריבית בגין פקדון או תוכנית חסכון לגמלאים שהכנסתם, מקצבה או ממקור אחר נמוכה!

הכנסות הריבית זכאיות לפטור זה, באם ההכנסה החייבת של אחד מבני הזוג (הגבוהה שבינהן) נמוכה מתקרה שנתית של 103,920 שקל, עד גובה ההפרש - ניתן לקבל במסגרת תאום מס או דוח שנתי (דהיינו פטור מרבי עד 37,372 שקל לפי סעיף 125ה).

ניתן לבקש החזר עד 6 שנים לאחר תום שנת המס שבגינה מבקשים את ההחזר

רוצים לבדוק האם מגיעים לכם החזרי המס ?  צרו קשר ואעזור לכם לבדוק זכאות! 

whatsapp logo_edited.jpg

לחצו כאן לשתף עם חברים

©כל הזכויות שמורות. אין: להעתיק, לתרגם, להפיץ, לעשות שימוש עסקי או מסחרי כלשהו, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל תוכן מהאתר בלא קבלת הסכמה בכתב של חברת "מייקל ברגר ניהול ויעוץ"