גמלאי צה"ל - פטור ממס בגיל פרישה

whatsapp logo_edited.jpg

לחצו כאן לשתף עם חברים

המאמר תרם לכם?
סמנו לייק 

מטרת המאמר להסביר את ההיבטים המיוחדים לגמלאי צה"ל של חישוב הפטור ממס בעת ההגעה לגיל פרישה וכיצד ניתן למקסם פטור זה.

 

מהו הפטור ממס בגיל פרישה?

תושב ישראל המגיע לגיל פרישה (67 גברים, 62 נשים) ומקבל קצבה (לעניינו גמלת מופת), זכאי לקבל הטבת מס  בצורת סל פטור מפיצויים בסך 792 אלף שקל (לפי סעיף 9(א) לפקודת מס הכנסה).

סל הפטור ניתן באופן חד-פעמי , לכל החיים, וניתן לנצל אותו במספר אופנים (ביחד):

 1.  קיזוז מהסל של משיכות בעבר של פיצויים בפטור, בעת עזיבת מקומות עבודה ב15 שנות העבודה האחרונות ובפרישה מצה"ל (חלק מהמענק בקד 20).        [מקוזז ביחס של 1: 1.35 שקל מענק]

 2. שריון סכום להיוון בפטור של קופות גמל קיצבתיות (משיכה בסכום חד פעמי, במקום קבלת קצבאות חודשיות)  -  בתנאי שבנוסף ישנה פנסיה מינימלית של 4500 שקל.

 3. יתרת סל הפטור שנותרה (לאחר קיזוז המענקים והיוונים) מחולקת ב 180 חודש (15 שנה...) והתוצאה המתקבלת היא סכום הקצבה החודשית הפטורה ממס (מקטינה את הכנסה החייבת במס מגמלת מופת).

תהליך  קבלת הפטור ממס נקרא "קיבוע זכויות" ובמסגרתו מוגשת בקשה למימוש הפטור באמצעות טופס 161ד ונדרש לצרף את טופסי ה161 שניתנו בעת עזיבת מקומות עבודה ואישורי מס הכנסה בגינם, ניתן לקבלו אף אם ממשיכים לעבוד אחרי גיל הפרישה.

האישור ניתן רטרואקטיבית לתאריך ההגעה לגיל הפרישה.

לאחר 120 מיום הגשת הבקשה (161ד), האישור מקובע (לא ניתן לשנותו בעתיד). 

 

 

הליך דלעיל חוקק במסגרת תיקון מס 190 לפקודת מס הכנסה ב2012 (ב2012 נעשתה רפורמת מס מקיפה בתחום מיסוי פרישה והליך "קיבוע זכויות" הינו חלק מממנה).

 

בעבר תחשיב הפטור הזה נעשה בחלק מהמקרים ע"י מופת.  מינואר 2020 ואילך התבקשה מופת להפסיק לחשב את הפטור בעצמה ולהפנות אותכם ישירות למשרדי פקידי השומה.

 

הטבות מס בפרישה מצה"ל:

    בעת הפרישה משרות קבע  ניתן לכל פורש צה"ל טופס 161 ובו מפורטים שני סוגי מענקי פרישה

 • מענק רגיל בקוד 20 (הניתן עבור תשלום ימי מחלה ודמי הסתגלות) והחלק ממנו שהוא פטור ממס בעת קבלתו - מקוזז במסגרת "קיבוע זכויות" ( מקטין את הפטור ממס בגיל פרישה)

 • מענק מיוחד בקוד 22 שאינו נכלל בתחשיב "קיבוע זכויות" -דהיינו הפטור בגינו אינו משפיע על הטבת המס בגיל  פרישה (זו הטבת מס מיוחדת לפורשי צה"ל).

 

בנוסף בפרישה מצה"ל ניתנה לפורשים הטבת מס נוספת; האפשרות להוון בפטור ממס חלק מהקצבה (הגמלה) – עד 25% ממנה.

מרבית פורשי צה"ל בחרו לממש הטבה זו.             

 

הוראות החוק בעניין ההיוון לגמלאי צה"ל הוותיקים (שפרשו לפני 2000)

מזה מספר שנים, ישנה מחלוקת בין רשות המסים לבין צוות לגבי הטיפול המיסוי בהיוון:

עמדת צוות (ארגון גמלאי צה"ל) היא שהטבת הפטור ממס שניתנה בהיוון מסתיימת במועד הסיום שלו בפועל – כלומר, במועד בו נפסקת הורדת ההיוון מהגמלה. ממועד זה ואילך, מגיע לגמלאי צה"ל הטבות כמו לכל אזרח רגיל שלא ביצע בעברו היוון וכך טופל הנושא (במופת) בשנים הקודמות. 

 

עמדת רשות המסים היא שיש להתמקד במה ידע הגמלאי לגבי הפטור במועד בו החליט לבקש את ההיוון. לעמדתם, מי שפרש לפני 1992 ידע שמדובר בהיוון לכל החיים ובחר בכך, ולכן פטור המס שניתן בזמנו הינו לכל החיים.

אנשי הרשות אומרים שעמדתם המקצועית בנדון, היא עקבית ומסתמכת על החלטת בג"צ אחר מלפני 10 שנים  ושמתן פטור המס במקביל להפסקת הפחתת הקצבה ע"י מופת נעשתה ללא יידוע או פניה מראש לרשות המיסים.

החל מינואר 2020, דרשה הרשות ממופת לחדול מביצוע תחשיבי פטור באופן עצמאי. כעת, על כל פורש לבצע את התהליך בפניה לפקיד השומה באזורו.

 

בעקבות מחלוקת זאת,  הגיש ארגון צוות תביעה לבית המשפט  בנושא ב 2020, לא ניתן לשער מה תהיה החלטת ביה"מש בנושא. 

ב 9.6.2021 התקיים דיון בבית המשפט המחוזי בסוגיית המיסוי (סעיף 190) מול רשות המסים.  השופט שמואל בורנשטין  שלח את הצדדים לניסיון נוסף ואחרון להשגת פשרה בין הצדדים  וקבע לוחות זמנים להגשת סיכומים במידה שלא תושג פשרה כזו [סיכומי המשיבים (מ"ה) עד 1.12.2021 וכו]

בשוטף עמדת רשות המיסים היא המחייבת.

 

ההוראות החדשות:

ב-20 במאי 2020, במסגרת ההתדיינות בנושא, שלחה המחלקה המקצועית ברשות המיסים הוראה פנימית לפקידי השומה  וב-17 בספטמבר 2020 היא הופצה לציבור המייצגים ולגמלאי צה"ל – "הזכאות לפטור בהתאם לסעיף 9א לפקודה על קצבאות המשולמות לגמלאי צה"ל – הנחיות לפעולה".

 

ההוראה מייצרת הבחנה בין מי שהיוון לפני 1992 ל"כל החיים" לבין מי שהיוון מ1.1.1992 ועד לאפריל 1997.  השוני נובע מכך שב 1992 תוקנו תקנות ההיוון מ 1970 ונוספה תקנה 6א(א1), על-פיה ההיוון מפסיק בגיל 70 + קבלת גמלה במשך 20 שנים לפחות (ביחד).

במקרים אלו (פרישה בין 1992-1997) ההנחיה מקלה - רוב סכום ההיוון אינו מקוזז מסל הפטור.

 

בנוסף, ההוראה מייצרת הבחנה בין מי שהגיע לגיל פרישה לפני 2012 לבין מי שהגיע לגיל הפרישה אחרי 2012.

 זאת, משום שב-2012 נחקק תיקון 190 לפקודת מס הכנסה שבו נקבע, בין היתר, כי מי שמקבל קצבה לפני 2012 והגיע לגיל פרישה מ 1.1.2012 ואילך יכול לבחור בין תחשיב פטור ממס לפי התיקון (שיטת הקיזוז) לבין תחשיב פטור ממס לפי השיטה שקדמה לתיקון 190 (שיטת השילוב).

בנוסף, התיקון קבע שבמקרה של מקבל קצבה לפני 2012 שהגיע לגיל פרישה לפני 2012, יבוצע התחשיב לפי שיטת השילוב(הישנה).

 

המשמעות היא שגמלאי צה"ל שהגיע לגיל פרישה אחרי ה-1 בינואר 2012  יכול לבחור בשיטה שמיטיבה עימו.

ביחס לגמלאי צה"ל שפרשו והגישו בקשה להיוון מ 8.4.1997 ואילך –

ההסדר ההיוון (תקנות  1997) שונה ותקופת ההיוון קוצרה, במקרים כאלו עדיף בדרך כלל לבחור בתחשיב לפי תיקון 190.

 

ואם לא בוצע היוון לקצבה?

לפי נוהל פנימי, גמלאי צה"ל שלא היוון חלק מקצבתו נדרש להמציא אישור על כך ממשלם הקצבה (מופת).

בהתבסס על ההוראה זו, ניתן לחלק את גמלאי צה"ל ל 6 קבוצות, בהתאם לשנת ההיוון ובהתאם לגיל הפרישה, בדקו לאיזו קבוצה אתם שייכים...  

שימו לב: מרבית הגמלאים שמגיעים כיום לגיל פרישה נמנים על קבוצה 4.

 

קבוצה 1: גמלאי צה"ל שפרשו מצה"ל והיוונו ל "כל החיים" עד ל 31 דצמבר 1991 והגיעו לגיל פרישה (62,67) לפני 2012

במקרה זה תיקון 190 לא חל, התחשיב לפורשים אלו נעשה לפי השיטה שלפני התיקון (שיטת השילוב, שהייתה בתוקף עד 2011).  באישור תאום המס השנתי יצוין סכום פטור המס השנתי לפי סעיף 9א.  בתחשיב שיעור הפטור באישור יופחת מלוא סכום ההיוון צמוד למדד, אך לא יותר מ 35% מתקרת הקצבה המזכה.

לצורך קבלת אישורי תאום המס עם הפטור צריך  במקרה זה להגיש טופס 161ד ואסמכתאות נלוות לפקיד השומה.

נתונים בדבר שעור הפטור ישמרו במחשב מס הכנסה וישמשו בעת הוצאת אישורי תאום מס לשנה הנוכחית ושנים הבאות.

 

קבוצה 2: גמלאי צה"ל שפרשו מצה"ל והיוונו ל "כל החיים" עד ל 31 דצמבר 1991 והגיעו לגיל פרישה (62,67) החל מ2012

ניתן לבחור בהטבות של קיבוע זכויות (לפי תיקון 190) או בהטבות לפי שיטת השילוב (לפני תיקון 190), מומלץ לעשות תחשיב בשתי השיטות ולבחור את זו שתוצאתה טובה יותר.

בתחשיב  לפי תיקון 190 יקוזז מ"סל הפטור לפיצויים" (ה792 אלף)  - מלוא סכום ההיוון שנתקבל בפטור במס במקור כשהוא צמוד למדד, זאת בנוסף לסכומי פיצויים בפטור שהתקבלו במהלך השנים כשהם צמודים ומוכפלים ב1.35, היתרה תחולק ב180 חודשים והתוצאה - סכום פטור חודשי שיינתן על הגמלת ממופת.  חלוקת התוצאה ב8,460 ₪ תיתן את שיעור הפטור.

 

קבוצה 3: גמלאי צהל שפרשו מצה"ל והיוונו מינואר  1992 ועד מרץ 1997 והגיעו לגיל פרישה (62,67) לפני 31.12.2011  בתנאי 70+20 יחדיו.

 במקרה זה תיקון 190 לא חל, ותחשיב לפורשים אלו נעשה לפי השיטה השילוב (שקדמה ל 190), ופטור המס לפי סעיף 9א ייכלל באישור תאום המס השנתי .

שיעור הפטור בתאום המס ישתנה במקרה זה במהלך השנים;

בתקופה שמגיל פרישה עד לגיל 70 – בתחשיב שיעור הפטור יופחת האחוז המתייחס להיוון במלואו (אך לא יותר מ 35% מתקרת הקצבה המזכה)

ביתרת השנים, מגיל 70 ואילך, ההיוון מסתיים והקיזוז מ"סל הפטור לפיצויים" מופסק (מגיל 70 ואילך שיעור הפטור מקצבה לא יושפע מההיוון והוא יגדל בהתאמה) .

התוצאה תהיה שמגיל 70 גם הפנסיה ממופת תגדל בברוטו (בשל הפסקת ההורדה בשל ההיוון בתלוש) וגם סכום פטור המס יגדל משמעותית .

 

קבוצה 4: גמלאי צהל שפרשו והיוונו מ1992 עד מרץ 1997 והגיעו לגיל פרישה (67, 62) החל מ2012  בתנאי 70+20 יחדיו.

ניתן לבחור בהטבות של קיבוע זכויות (לפי תיקון 190) או בהטבות לפי שיטת השילוב (לפני 190), מומלץ לעשות תחשיב בשתי השיטות ולבחור את זו שתוצאתה טובה יותר.    

בתחשיב לפי תיקון 190, רק חלק קטן מהיוון מקוזז מ"סל הפטור לפיצויים" (ה796 אלף).

הקיזוז יבוצע רק בגין החלק היחסי מהיוון בתקופה שבין גיל פרישה לגיל 70 (גיל סיום ההיוון).

הנוסחה: 3 שנים לגבר (70-67) ו8 שנים לאישה (70-62) חלקי מספר שנות גמלת מופת עד גיל 70, כפול סכום ההיוון המקורי הפטור ממס צמוד למדד .

 

קבוצה 5: גמלאי צה"ל שפרשו אחרי מרץ 1997  והיוונו לתקופת היוון 6-14 שנה והגיעו לגיל פרישה לפני 2012

התחשיב יעשה לפי שיטת השילוב (לפני תיקון 190), באם ההיוון מסתיים לפני גיל פרישה, לא יהיה קיזוז כלל.

 

קבוצה 6: גמלאי צה"ל שפרשו אחרי מרץ 1997 והיוונו לתקופת היוון 6-14 שנה והגיעו לגיל פרישה אחרי 2012

במידה ותקופת ההיוון מסתיימת אחרי גיל פרישה, יקוזז מהסל החלק היחסי מהיוון (לפי החלק היחסי מגיל פרישה ועד מועד סיום ההיוון) .

באם ההיוון מסתיים לפני גיל פרישה, לא יהיה קיזוז כלל (רוב המקרים מ 2004 ואילך).

 

 

במידה ולא מוצג סכום התשלום הראשון של ההיוון המקורי – ישנה בהוראה הנחיות כיצד לחשב את הפטור בצורה מקורבת, יש לציין שלרוב התוצאה תהיה פטור נמוך יותר בהשוואה לתחשיב הפטור הכולל נתונים לגבי סכום ההפחתה עקב היוון מקצבתו הראשונה של ההיוון ולכן מומלץ לקבל ממופת נתונים אלו.

 

מי שביצע היוון לכל החיים  תחת תקנות 1997, ההפחתה בתלוש הגמלה נמשכת לכל החייים, ובמקביל הפחתת שעור הפטור בשל ההיוון תמשך לכל החיים.

מה עוד לקחת בחשבון:

 • לאחר הפרישה מצה"ל ישנה היסטוריה תעסוקתית נוספת, ולרוב בהגעה לגיל פרישה יש צורך להחליט האם לקבל קצבה נוספת או להעדיף שכספי הפיצויים יהיו ניתנים למשיכה חד פעמית ולשקלל בהחלטה שיקולי מיסוי ועוד.    לצורך מיקסום הטבות ופטורי המס צריך להתחשב בפיצויים שנמשכו בפטור ב 15 שנות התעסוקה האחרונות, בסכומים שנצברו בקופות גמל קצבתיות והוניות, בפנסיות נוספות וכו' .  ראו גם "תכנון ואופטימיזציה בעת מילוי 161ד".

 • כדאי לפנות למופת בבקשה להעתקי מסמכים (אישור היוון או תלוש גמלה ראשון, 161 וכו') מספר חודשים לפני הגעה לגיל פרישה.

 • בחלק מהמקרים, כאשר אין פנסיה נוספת לזו של מופת, במיוחד לגבי גמלאי צה"ל שפרשו לפני 1992 והיוונו בתנאי "היוון לכל החיים"  ייתכן ועדיף כיום למלא ולשלוח למופת טופסי 161ח או 161י .      הדבר יאפשר לחכות להכרעת בהמ"ש המחוזי, ולהקטין את חוסר הוודאות באם בהמ"ש יכריע לטובת עמדת "צוות",( אי הוודאות -  האם אישורי קיבוע זכויות שניתנו לפני החלטת בהמ"ש יותאמו להכרעה בהמ"ש או לחליפין עיקרון סופיות ה "קיבוע" יגבר...)  בחירה בדרך זו מצריכה בדיקה פרטנית והבנת המשמעויות, לחצו לקריאת מאמר בנושא.

 • לסיכום, מומלץ לגמלאי צה"ל שהיוונו בעבר, להתייעץ עם מומחה מיסוי פרישה לגבי כדאיות משיכת פיצויים בפטור, לגבי עיתוי הגשת 161ד ותוכנו ולקבל יעוץ אישי להשלכות במקרה הפרטי שלכם.  

 

שאלות ותשובות:

1. האם כדאי לחכות עד גיל 70 ורק אז לבקש את פטור המס לגמלאים (קיבוע זכויות וכו)?   

תשובה: עדיף לבקש החל מגיל 67 ולהנות מגיל זה בפטור ואילך. מי שיפנה בגיל מבוגר יותר יוכל לקבל את האישור רטרואקטיבית לגיל 67, אבל יצטרך להגיש דוחות החזרי מס שנתיים כדי לממש את הפטור (כרוך בהכנת דוחות שנתיים למ"ה ותשלום עבור הכנתם וכו').

2. האם כדאי למקבל פנסיה יחידה ממופת לפנות ולבקש פטור ישירות ממופת במסגרת המסלול המקוצר של "הפטור הנוסף" על הקצבה המזכה (טפסים 161ח או 161י)?

תשובה: תלוי בנסיבות , יש לבדוק לאיזו קבוצה (לעיל) אתה שייך, להשוות בין אחוזי הפטור במקרה זה  לאחוז החזוי באם ימולא 161ד? האם רוצים להוון בפטור קופות קצבתיות?   האם נתקבלו מענקי הפיצויים בפטור בשנים שאחרי הפרישה מצה"ל ועוד.   יש להדגיש שפטור ה17% ניתן משנת מילוי הטופס ולא רטרואקטיבית לשנים קודמות.    במידה וגמלאי צהל מקבל פנסיה מגוף אחר בנוסף לפנסיה ממופת אזי אין זכאות לבחור במסלול של 161ח / 161י'.

​3. מה יקרה אם "צוות" יזכו ב בהמ"ש המחוזי בנוגע להיוון - לגבי אישורי עבר?    

תשובה: זה תלוי בנאמר בפסיקה, אבל בהחלט ייתכן שאם עמדת רשות המסים שהייתה בסיס לאישורי קיבוע הזכויות תדחה, היא תסכים לפתוח ולהגדיל את שיעור הפטור שבאישורים בהתאם לשיטת התחשיב שתאושר בבהמ"ש . כנימוק נגד, נזכיר את הוודאות והסופיות שהיא ביסוד אישורי קיבוע זכויות.

​4האם כדאי למשוך פיצויים בפטור בעזיבת ממקומות העבודה הנוספים (בתקופה שלאחר לשרות הקבע בצהל)? תשובה: הדבר מצריך בחינה פרטנית של כל מקרה.    לגבי גמלאים שפרשו מצה"ל לפני 1992 והיוונו בפטור ממס – קרוב לוודאי שכדאי למשוך פיצויים בפטור בעזיבת מקומות העבודה​.

5. אני בן 72 סיימתי לשלם את ההיוון בגיל 70 למה אני נדרש, כעת, לטפל בנושא? (למרות שבשנים קודמות קיבלתי ממופת את הפטור בתלוש)?   

תשובה: רשות המסים הורתה בינואר 2020 למופת להפסיק לאלתר לבצע תחשיב עצמאי של פטור מס לגיל פרישה ולהפנות את גמלאי צה"ל להסדיר ישירות את הנושא במשרדי פקיד השומה (ראה לעייל) .    התוצאה, בתלושי הגמלאות מינו. 2020 לא נכלל הפטור (שבשנים קודמות ניתן ישירות ע"י מופת). 

יש לפנות אקטיבית לפקיד השומה להסדרת הנושא - בבקשה לקבלת הפטור באמצעות 161ד.

6. בן 69, ביצעתי הוון לראשונה ביולי 2012 ובשנת 2019 קיבלתי אישור קבוע זכויות ממס הכנסה  עם 14% פטור (מ 2020 גדל ל17%), מה דיני ?

תשובה: כדאי להגיע לייעוץ,  מי שבצע הוון החל מינואר 2012, התחשיב לגביו שונה (ראה לעיל, שייך לקבוצה 3)  ובכפוף לסכומי המענקים הפטורים שנמשכו בעזיבת מקומות עבודה אחרי צה"ל - סביר שאחוז הפטור המגיע לו הוא גבוה יותר מהאחוז באישור הנוכחי (רטרואקטיבית)   וניתן לטפל בנושא.

7. מה זה תקרת קצבה מזכה?    

תשובה: סכום של 8,460 שקל לחודש נכון ל2021 המשמש בעת חישוב פטור המס החודשי מהפנסיה/קצבה.   הפטור מחושב כאחוז מסכום זה לפי סעיף 9(א) לפקודת מס הכנסה.

 

​​8. האם צריך לעשות "תאום מס" בתחילת כל שנה? -  תשובה:

 • במקרה שמקבלים קצבאות ממקורות אחרים או משכורת בנוסף לגמלת מופת צריך לבצע תאום מס בתחילת כל שנה,  ניתן לבצע במקוון באינטרנט או באמצעות פניה ישירה למ"ה

 • במקרה שמקבלים גמלה בלבד ממופת והתקבל בעבר אישור בגין "קיבוע זכויות" או אישור ל  161ח או 161י, ואין הכנסה נוספת משכר או מפנסיות ממקור אחר – אין בעקרון צורך בפניה לתאום מס שנתי.

 • חלק מהגמלאים יקבלו מראש בתחילת כל שנה (בינואר)  – אישורי תאום מס  אוטומטים (באמצעות הדואר) .

 • לאחר קבלת האישור, צריך להעביר העתק שלהם לקופות המשלמות את הקצבה (מופת ועמיתים מקבלים הודעה ישירה מרשות המיסים). 

9. מהם הכללים לחשוב הפריסה של סכום ההיוון החייב במס, אחרי גיל פרישה (62, 67) - מתייחס לקופות גמל קצבתיות שהופקדו לרוב בתקופה שלאחר הפרישה מצה"ל.

תשובה:   סכום ההיוון שבוצע עד גיל 70 ניתן לפריסה עד 6 שנים קדימה, עד גיל 74 ניתן לפריסה עד 5 שנים קדימה, עד גיל 78 ניתן לפריסה עד 4 שנים קדימה וכן הלאה.

הערה: מדובר בסכומי היוון שמעל סכום ההיוון הפטור שקוזז במסגרת סל הפטור בקיבוע זכויות (פטור לפי 9 (א), ראו הסבר בתחילת המאמר).

10. מהם הכללים לחישוב הפריסה של סכום ההיוון החייב במס, בפרישה כיום (2021) מצה"ל?

תשובה:   ניתן לבצע פריסה לפי היחס - כל 4 שנות היוון מקנים שנת פריסה, במעוגל כלפי מעלה.

  לדוגמה בגין 6 שנות היוון תינתנה שתי שנות פריסה ( 6/4 במעוגל למעלה).

הכספים ימוסו לפי המס השולי בשנות הפריסה וישנה חובה להגשת דו"ח שנתי למס הכנסה.

[סימוכין סעיף 8ג (3) לפקודה וחוזר מ"ה 3/2015 לענין פריסת היוון אכ"ע]. 

הערה, כדאי  לבדוק מראש את הכדאיות והצורך בהיוון הסכום החייב במס.

11.מהם השיקולים של פורש כיום מצה"ל לגמלאות (ב2021):   # האם עדיף לקבל פטור מס מידי על מענקי הפרישה החד פעמים (מענק כוחות הבטחון עפ"י סעיף 18 לחוק שרות הקבע בצה"ל  ומענק פדיון ימי מחלה) בצרוף פריסה לאחור של יתרת המענקים החייבים במס   ## או עדיף לבחור  ברצף פיצויים (דחיית ההתחשבנות המס).

תשובה: יש לבחון את המקרה פרטנית, לא ניתן  לתת מראש המלצה גורפת בין שתי האפשרויות.

 קווים מנחים:

 • האם הפורש מצא עבודה חדשה, מה גובה המשכורת החדשה ומה רמת היציבות התעסוקתית הצפויה בהמשך השנים? האם בכוונתו לעבוד עד גיל פרישה או מעבר לו

 • האם  יש צורך בכספים בשנתיים הקרובות (לדוגמה לרכישת דירה)

 • בריאות הפורש/ת ובת/בן זוגו .  

 • כדאיות הוון ל 6 שנים של החלק הפטור ממס ושל היתרה החייבת במס.

 • יש לבחון את סכום השכר השנתי ב 6 השנים האחרונות (טופסי 106) – לעניין כדאיות החלק החייב בפריסה אחורנית.

 • להבין כללית, כיצד מחושב פטור המס בקבוע זכויות בגיל 62/67 , ומה השלכות בתחשיב של ההטבות המס המתקבלות היום .

 • לרוב, כדאי לחסוך וולונטרית חלק מהנטו מהגמלה הצבאית

 • ועוד...

כשמבצעים רצף פיצויים נדחת התחשבנות המס (בגין מענקי הפרישה)  עד למועד עזיבת העבודה הבאה וניתן במועד זה לבקש להמשיך ברצף הפיצויים ולדחות הלאה (לשרשר עד למועד שמפסיקים לעבוד).                                 

ברצף פיצויים, סכום המענק לחיוב כולל בנוסף למענק המקורי גם את הרווחים עליהם ובשרשור מתווספים סכומי המענקים חד פעמים הניתנים ע"י המעבידים האזרחיים.

היתרון בבחירה ברצף הפיצויים בהשוואה לבחירה בפטור מיידי, הוא הגמישות -  ניתן לבחור מועד נח בעתיד שבו שעורי המס השולי האישי יהיו נמוכים, יחסית ורק אז לסיימו ולהנות ממיסוי בשעורים נמוכים יותר, וכו.                                                                                                                        

החיסרון – לעיתים, בפועל, סכומי המס בסיומו יהיו גבוהים יותר  כתוצאה מהבדלים בין שעורי ומדרגות המס על עבודה; משכורת (עבודה אזרחית)+ גמלה מצה"ל + מענקי פרישה שברצף (מס שולי 31%-50%) בהשוואה לשעורי המס על רווחים בהשקעות של כספי פרישה שלאחר מס (לרוב 15%- 25% בני"ע וקופות גמל לחסכון...)

לכן, יש צורך בבחינה פרטנית, בהתאם לנסיבות החזויות.

הסברים נוספים במאמר רצף פיצויים ורצף קצבה ומה בינהם

הערה: אין לראות במאמר זה בגדר יעוץ פרטני .

עדכון ינואר 2021:  ב 2020 יעצנו וטיפלנו בעשרות גמלאי צה"ל, נשמח לייעץ גם לך,  הליך הייעוץ יבוצע בטלפון ובזום או בפגישה במשרדי בתנאי "תו סגול", לצד דיווח וטיפול באמצעות מערכת המייצגים המקוונת של מס הכנסה ועוד.

©כל הזכויות שמורות. אין: להעתיק, לתרגם, להפיץ, לעשות שימוש עסקי או מסחרי כלשהו, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל תוכן מהאתר בלא קבלת הסכמה בכתב של חברת "מייקל ברגר ניהול ויעוץ"