• Facebook
whatsapp logo_edited.jpg

לחצו כאן לשתף עם חברים

המאמר תרם לכם?
סמנו לייק 

הוראות מיסוי הפרישה קובעות את הכללים והשיטות לחישוב תשלומי המיסים על כספי חיסכון ופנסיה המיועדים למחייה, לאחר הפרישה לגמלאות. 

ההוראות מעודדות את הבחירה במסלול הפנסיה (קבלת קצבה חודשית), המטרה היא לאפשר לפורש להתקיים בכבוד גם לאחר הפרישה לגמלאות, מבלי להזדקק לעזרה ותמיכה מהמדינה. 

עם זאת, ישנה גמישות  מסויימת המאפשרת לקבל חלק מכספי הפרישה באופן מיידי וחד פעמי. כספים אלו יכולים לשמש, לדוגמה, לשם רכישת מכונית, שיפוץ דירה, טיפול רפואי וכו'.

                     

התחשבנות המיסוי בפרישה (עזיבת עבודה) נעשית כדלקמן:

1. במהלך שנות העבודה, בעת עזיבת מקום העבודה, נעשה תחשיב מיסוי פרישה ראשוני:

 •   בעת עזיבת מקום העבודה, מכל סיבה שהיא, המעסיק (מחלקת שכר) נותן לעובד טופס 161 שבו פירוט היתרות שנצברו בקופות הפיצויים בתקופת התעסוקה ופירוט סכומי השלמת הפיצויים ומענקי פרישה (מזומן).

 •  בהסתמך על הנתונים האלו העובד מודיע באמצעות טופס 161א (טופס נפרד) את בחירותיו לגבי הטיפול לצרכי מס בכספי הפיצויים: משיכת הכספים בפטור (עד 12,340 שח לשנת ותק), משיכה ללא פטור (במס שולי),  השארת הכספים בקופה לטובת התחשבנות עתידית באמצעות מנגנון רצף פיצויים או רצף קצבה, וכו'.

 • העובד או נציגיו מגישים את טופס 161א למס הכנסה  (בררת מחדל עדיפה, בתנאים מסוימים ניתן לחליפין להעביר לבדיקה ובצוע למעביד, אם הוא מסכים).

 • לפי בחירה, העובד יכול לבקש לפרוס (קדימה או אחורה) את סכום הפיצויים החייב במס על פני מספר שנות מס, מקסימום לתקופה של עד 6 שנים ( כל 4 שנות וותק =>שנת דחיה), באמצעות טופס 116ג  ["פריסת פיצויים"], אם תאריך העזיבה הוא מ 30 לספטמבר ואילך - ניתן לבקש שפריסה תתחיל בשנת המס הבאה. 

 • מס הכנסה בודק את ההודעה ושולח מענה עם אישורים בהם הנחיות לביצוע בנדון.

 • העובד מעביר את האישורים למעביד ולקופות.

 • המעביד והקופות מבצעים את העברת כספי הפיצויים ושיוכם בהתאם לאישורים.

דהיינו, במועד העזיבה העובד/ת צריך להחליט האם: למשוך את סכומי הפיצויים בפטור, לשלם מס על מענקי הפיצויים מיידית/ לפרוס, או לדחות את כל או חלק מהתחשבנות המיסוי באמצעות מנגוני רצף קצבה ורצף פיצויים.

2. החוק מאפשר (בכפוף להתניות) להתחרט לגבי החלטות הדחייה בהמשך. ההליך נקרא "חזרה מרצף פיצויים / חזרה מרצף קצבה" (טופס 161 ג) .

ניתן לחזור מבחירה ברצף פיצויים בתוך שנתיים, ולעבור התחשבנות מס רטרואקטיבית מיום העזיבה. מהבחירה ברצף קצבה ניתן לחזור בכל עת, וההתחשבנות נעשית ביום החרטה.

3. התחשבנות מיסוי פרישה "סופית", נעשית בעת ההגעה ל "גיל הזכאות". 

"גיל הזכאות" מוגדר כגיל הפרישה (67 לגברים ו-62 לנשים) או  הגיל שבו החל היחיד לקבל קצבה מזכה (פנסיה), לפי המאוחר. 

דהיינו  צריך לקיים את שני התנאים במצטבר -הגעה לגיל פרישה וקבלת פנסיה ראשונה.

במועד זה ניתנות הטבת מס בצורת סל פטור ממס לפיצויים לכל החיים (792 אלף שקל).

את סל הפטור ניתן לנצל במספר אופנים המתוארים בפסקה הבאה ונעשית התחשבנות מס סופית (בשיטת "נוסחת הקיזוז") הלוקחת בחשבון את סכום הפיצויים הפטורים שנתקבלו בעזיבות עבודה קודמות וכו, ומאפשרת להשתמש בסל לטובת משיכות חד פעמיות עתידיות ולשימושים נוספים.

יתרת הפטור שלא נוצלה מחולקת ב180 חודשים ומתקבל פטור חודשי מהכנסות מפנסיה החל ממועד זה ואילך ( המקטין את ההכנסה החייבת במס מפנסיה).

טכנית, צריך להגיש בקשה ב טופס 161 ד – קיבוע זכויות (ראו הסבר מפורט, בהמשך). 

מס הכנסה בודק את הבקשה ושולח אליכם ולקופות הרלבנטיות אישורים עם ההנחיות המתאימות לגבי סכומי ואחוזי הפטור לניכוי. 

בלי למלא טופס זה לא ניתן לקבל את הפטור על הקצבה (פנסיה).

בחלק מהמקרים יהיה צורך להגיש, בנוסף, דו"חות הכנסה שנתיים (בפריסה- חובה, ודוחות החזרי מס- וולנטרי).

בעת הפרישה לגמלאות פטור מס זה, עוזר לגשר חלקית על הירידה בהכנסות נטו .

אולם, אין דרישה להפסיק לעבוד וניתן להמשיך לעבוד באותו מקום עבודה (אחרי גיל פרישה), לקבל משכורת ובנוסף לקבל פנסיה שתהיה פטורה חלקית ממס .

הגישה של מס הכנסה היא שחובת הוכחה על אי קבלת פיצויים בפטור בעבר היא על הנישום!

לכן, חשוב מאוד למלא אחרי כללי ותהליכי הדיווח והאישורים ולשמור מסמכים שנתקבלו במהלך השנים בעת עזיבות של מקומות עבודה ובמידה וניידתם כספים בין קופות.

זאת, על מנת להמנע מאי נעימויות בעתיד (הכרוכות לעיתים בהפסד כספי של חלק ניכר מההטבות ובתשלומי מיסים עודפים). 

המסמכים שיש לשמור הם;  טופס 161 מהמעביד, טופס 161א, אישורי מס הכנסה בגין טופס 161א, טופסי 106 שנתיים (מומלץ - לשמור בתם כל שנה), במידה והעברתם קופות - העתק טופסי העברה בציון שם הקופה המעבירה ושם הקופה הקולטת.

בנוסף, לאחר קבלת האישורים, חייבים לבדוק שהקופות קיבלו ופעלו בהתאם להנחיות שבאישורים.

כללי המיסוי של הכנסות מפיצויים ופנסיה השתנו לאורך השנים מספר פעמים. עם זאת, המחוקק התחשב בחוקי העבר ובהטבות מס שניתנו בעבר, ולא ביטלם למפרע.   

בשורה התחתונה, התחשבנות המס מורכבת, מחד, אך גמישה, מאידך. טיפול מיסוי אינדבידואלי מאפשר למקסם בין הטבות המס לפי צורכי ורצונות הפורש, בהינתן אי הוודאות המובנית ביחס לעתיד.

זאת, בכפוף להחלטות שהתקבלו בעבר בעת פרישות ממקומות עבודה קודמים.

נוסחת הקיזוז (החל משנת 2012 – במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה)

בעת הפרישה לגמלאות ניתנות הטבות מס בצורת סל הפטור לפיצויים, שניתן באופן מצטבר ל"כל החיים" בסכום של 792 אלף שקל (נכון ל-2021). 

ישנן מספר דרכים שניתן לנצל את הסל :

1. "ניצול מראש" - משיכת פיצויים בפטור ב32 שנות העבודה שלפני גיל הפרישה,                 אולם, פיצויים פטורים שנתקבלו לפני 2012 ומעל ל15 שנה לפני קבלת פנסיה ראשונה - לא יקוזזו בנוסחה.

 

חישוב הפטור להורדה מהסל;

סכום הפיצוים שנתקבל פטור בעבר (עד 12,640 ש"ח לשנת ותק) כפול ב 1.35  . 

 (במידה ומספר שנות העבודה המצטבר בעזיבות אלו (Y), עולה על 32 שנות העבודה,

נלקח חלק יחסי - סכום הפטור המצטבר כפול ב32 חלקי Y שנים).

ה 1.35 מקדם הוא מעין קנס שמטרתו לעודד אותנו להעדיף לשמור כספים אלו עד גיל הזכאות ולקבל קיצבה.   

2. בדרך של היוון פטור ממס של קופות קצבתיות (היוון - משיכת סכום חד פעמי של חלק מהפנסיה הצפויה).

ניתן לשריין פטור, למשיכה בההיוון  (מיידית או עתידית) וזאת בתנאי שאתם מקבלים בנוסף קצבה חודשית של 4,606 ש"ח לפחות (סכום מינימלי). 

3. בעת הפרישה הסופית, באם לא נמשכו פיצויים פטורים או סכומים בהיוון פטור (בעבר או בשריון) – מלוא ה 792 אלף ש"ח ישמשו כהטבת מס שתקטין את סכום ההכנסה החודשית לצורכי מס מפנסיה. 

סכום הקצבה  החודשית הפטורה יהיה 4,503 שקל = 811 אלף / 180.

                                

דהיינו, תחשיב הקצבה החודשית הפטורה ממס לאחר פרישה לפנסיה הינו:  

היתרה שתוותר מתוך ה-811 אלף ש"ח (לאחר ניכוי היוונים, ולאחר ניכוי סך <הפיצוייים הפטורים שנמשכו*1.35 בהצמדה למדד>), חלקי 180 חודשים = סכום הקצבה החודשי הפטור ממס

("קצבה מזכה").

דוגמה: 

עובד משך בעבר פיצויים פטורים ממס של 200 אלף ש"ח, כאשר המדד עלה ב-15%.

200 אלף ש"ח *1.15*1.35 = 310 אלף ש"ח.

811 אלף - 310 אלף = 501 אלף ש"ח.

501,000 /180= 2,783 ש"ח לחודש – סכום קצבה חודשית פטורה ממס.

בהנחה שהוא מקבל קצבת פנסיה של 10,000 ש"ח, ההכנסה החודשית למס לפני נקודות זיכוי תהיה 10,000-2,783=7,217 ש"ח.

המשמעות של שיטת נוסחת הקיזוז היא שהחלטות שהתקבלו במהלך השנים בנוגע לטיפול בכספי הפיצוים בעת עזיבת מקומות עבודה (בחירה למשוך בפטור או שלא בפטור, לבצע רצף קצבה או רצף פיצויים,  וכו..), משליכות על תוצאת המס והכנסות הנטו מפנסיה ופיצויים לאחר הפרישה הסופית לגמלאות.              

לכן, כשעוזבים מקום עבודה - כשבוחרים איך וכיצד לטפל בכספי הפיצויים, חשוב להבין ולשקלל גם את המשמעויות לטווח הארוך של הבחירה.

לשם מימוש הטבת "הקצבה המזכה" בפרישה לגמלאות נדרש להגיש טופס 161ד למס הכנסה:

טופס 161ד קיבוע זכויות  

הטופס משמש להגשת בקשה למס הכנסה לניצול סל הפטור (ע"י שכירים ועצמאים).

המפקח במס הכנסה בודק אותו ומוציא אישור ובו; תחשיב של הסכום החודשי הפטור, קביעה של סכום הקצבה הפטור לחודש, אחוז הפטור ממס מתוך תקרת ה"קצבה המזכה" (8,660 שקל לחודש) וכן קביעה של סכום ההיוון הפטור המאושר (אם רלוונטי).

האחוז שנקבע משמש גם לחישוב הפטור ממס על הפנסיה באישור תאום המס בשנים הבאות, (הליך הנעשה בתחילת כל שנה).

בטופס 161ד  מדווחים על;

- הגעה לגיל הזכאות (הגעה לגיל 67 ,+62 ובנוסף קבלת קצבה בפועל או נכות 75%).

- סכום הפיצויים הפטורים שנמשכו בעבר. 

- היוון בפטור שנעשה בעבר.

- בקשה לשריון סכומים להיוון בפטור בעתיד.

- בקשה לשריין פטור עבור סכום פיצויים נוסף האמור להתקבל בעתיד. 

- המשך עבודה אצל מעביד XXX (נועד באם ממשכים לעבוד - "פרישה מדומה").

- בקשה  ע"י מי שזכאי - להחיל את התחשיב בשיטה שלפני תקון 190 מ 2012 (כדאי במקרים חריגים).

- מתן הוראה לגבי אופן הניצול של הגדלה בשנים הבאות של שעור הפטור על "קצבה מזכה" האם להגדלת פטור על הפנסיה או לפטור על היוון נוסף עתידי או פרו-רטה (מחייב במקרים מסוימים תכנון מורכב).

ניתן להגיש את הבקשה לביצוע קיבוע זכויות רטרואקטיבית - עד 6 שנים אחורה (באם עמדתם בתנאים), ולאחר קבלת האישור להגיש דוחות להחזרי מס שנתיים (לאור הפטור)

לתשומת לבכם - 120 יום מיום הגשת הטופס, מתקיים קיבוע של הבקשות ולא ניתן לבקש לשנותן.

תכנון ואופטימיזציה בעת מילוי 161ד

 • בעת מילוי הטופס, צריך לתכנן ולבצע אופטימיזציה של ניצול הטבות המס תוך הסתכלות על מכלול הכספים שיעמדו לרשותכם, נזילותם ושעורי המס החלים עלהם (כספי פיצויים, סכום הפנסיה החודשי, כספים בקופות תגמולים לסוגהן, חסכונות בבנקים והשקעות אחרות)

 • במסגרת התכנון יש להסתכל על הצרכים העתידים ורצונות –  מה סכום הפנסיה החודשית הנדרשת ואלו סכומים חד פעמים נרצה שיהיו נזילים, לתכנן כיצד מלוא סכום סל הפטור לפיצויים ינוצל ועוד. 

 • יש לבחון, האם וכיצד ניתן להקטין את סה"כ המסים המצטבר שיהיה עלינו לשלם בשנים הבאות.

 • יש להימנע ממצבים שבהם מייעדים חלק מהסל להכנסה שממילא תהיה פטורה ממס בעתיד (בזבוז פטור).

 • כיצד לנצל את סל הפטור הנוכחי; האם כדאי למשוך פיצויים בפטור או עדיף לקבל פטור חודשי מהפנסיה העתידית  ולפרוס קופות הוניות כהכנסה על פני מספר שנים.

 • למקבלי ביטוח מנהלים קצבתי, האם למשוך קצבה מכל התכניות או להחריג את חלק התגמולים?

 • לגבי רצף פיצויים שנעשה בעבר, בעת הפרישה לגמלאות ממקום העבודה האחרון - האם לבקש עבורו פטור פיצויים, או לחליפין להעדיף לשלם בגינו מס בפריסה ובמקביל לתכנן את עיתוי קבלת הפנסיה והפטור בגינה.

 • לאלו שממשיכים לעבוד, רצוי לרוב לקבל פנסיה מיד בעת ההגעה ל"גיל פרישה" (+62, 67) ולו חלקית + לבצע קיבוע זכויות שיאפשר קבלת פטור מס מצטבר ופנסיה מצטברת (לאורך חייכם) בסכומים גדולים יותר, ההליך נקרא "פרישה מדומה"  וכדאי לבצעו כאשר;  א. ידוע האם תקבלו חלק ממענק הפרישה בתשלומים חד פעמים וניתן להעריך את סכומם (השלמת פיצויים, פדיון ימי מחלה, פיצויים הוניים-בקופות  וכו).            ב. בכוונתכם להמשיך לעבוד מספר שנים.

הערות:

1. במסגרת הליך ה"פרישה המדומה" ניתן לשמור מראש סכום (לשריין חלק מסל הפטור בקיבוע), לצורך קבלת פיצויים בפטור בעת עזיבת העבודה בעתיד (יאפשר קבלת פטור ממס על אותם תשלומים חד פעמים).

2. לבעלי תכניות לביטוח חיים, כדאי לבחון את הכדאיות לקבל בהתחלה - פנסיה חלקית בגובה פטור המס בקיבוע זכויות (התוצאה - אפס מס על הפנסיה). 

3. עדיף כבר בהגעה לגיל פרישה להתייעץ לבדיקת כדאיות ההליך, ולא לחכות עם ההתייעצות כמה שנים - עד למועד שבו מפסיקים לעבוד בפועל. 

4. הנושא מצריך בבחינה זהירה, היות וישנם מצבים שבהם כדאי כלכלית לחכות עם קבלת הפנסיה עד למועד הפסקת העבודה.

 • במקרים מסוימים ניתן להוון חלק מהפנסיה המגיעה או להוון קצבה תקציבית (עובדי מדינה וותיקים) ולקזז את הסכום מול סל הפטור (במקרה כזה אין מקדם קנס 1.35) ואת היתרה שהוונה החייבת במס ניתן לפרוס על פני מספר שנים.

 • במקרים חריגים (כגון; למי שפרש לפי 2012 והגיע לגיל זכאות אחרי 2012, גימלאי צה"ל  וכו) צריך לבדוק לפי איזו שיטת מיסוי לחשב את הפטור ממס בפרישה – סעיף 8 בטופס: האם לבחור בשיטת המס הישנה (מלפני 2012), או לבחור בהטבות בשיטת המס הנוכחית (הנהוגה מ 2012 - תיקון 190).

 • סכום סל הפטור עומד כיום על 811 אלף (52% אחוז פטור מינואר 2020 - 3% יותר מאשר ב2019), צפוי לגדול בינואר 2025 לכ מיליון שקל (67% פטור). בטופס 161ד בסעיף 8 יש לתת הנחיות לאן ליעד את גידול בפטור ממס הזה בעתיד, האם לפטור מוגדל על הפנסיה או להשתמש בו לפטור על היוונים עתידיים.  המטרה היא לוודא שהגידול בפטור לא ילך לאיבוד (למנוע מצב שלא ניתן יהיה לנצלו).

 • רשימת הנקודות דלעיל היא חלקית, ולמרביתנו כספים אלו מהווים חלק עיקרי מהחיסכון לטווח רחוק שאמור לשמש אותנו למחייה לשנים קדימה והיות ולעתים יש הפרשים של עשרות ומאות אלפי שקל בתוצאות המס בהתאם לבקשות/בחירות שבטופס 161ד – לכן, מומלץ  להתייעץ בנידון עם מומחה במיסוי פרישה (בנוסף להתייעצות באלו קופות גמל ומסלולים להשקיע – הנעשית עם סוכן הביטוח ואחרים).

הערות נוספות: 

 • סכומי פיצויים פטורים שהתקבלו לפני שנת 2012 ועברו 15 שנים ממועד קבלתם עד למועד קבלת קיצבת הפרישה הראשונה - לא יכללו בתוך תחשיב סל הקיזוז דלעיל (הסיבה לכך היא שעד 2012 סכומים אלו היו פטורים, ולכן המחוקק נמנע ממיסוי רטאוקטיבי).  

 • החל מינואר 2020 נוסף מסלול מקוצר ופשוט לקבלת פטור מס חלקי של כ 1472 שקל בחודש  מפנסיה שאינו כרוך בפניה למס הכנסה וזאת באמצעות מילוי טפסי 161ח (גיל פרישה אחרי 1.1.2012) ו  161י  (גיל פרישה לפני 1.1.2012) - טפסים אלו נשלחים ומטופלים ישירות בקופה המשלמת את הפנסיה.        הוא מיועד למקבלי פנסיה יחידה ונמוכה (מכ- 7,400 ש"ח לנשים או מכ- 6,500 לגברים) או למי שניצל במלואו כבר את "הפטור הבסיסי" וזכאי רק ל "הפטור הנוסף" (17% מינואר 2020).         הבחירה במסלול זה יכולה לגרום במקרים רבים לוויתור על קבלת הטבות מס בעשרות אלפי שקלים בהשוואה להטבות במסגרת המסלול הרגיל של קיבוע זכויות (161ד), יש לכן להיזהר מחתימה טכנית על טפסים אלו ומומלץ לקבל יעוץ אישי.  ראו דיון בהבדלים בין המסלולים ושיקולי כדאיות במאמר "המסלול המקוצר החדש לקבלת "הפטור הנוסף" על הפנסיה – למי הוא נועד".

 • לפני קבלת פנסיה לראשונה מקרן פנסיה או בביטוח מנהלים צריך לבחור מבין מסלולי הקצבה השונים ולהתייחס לשארים ולמוטבים.    מומלץ לשקול בזהירות את הבחירה ולהתאימה למצבכם האישי - לבדוק ולתכנן שלבן/בת זוגכם יהיו אמצעי מחיה במקרה חס וחלילה של פטירתכם לפניו, וכו.                    מומלץ לשאול ולהבין את ההבדל בין שארים לבין מוטבים וזכויותהם ולדעת האם התשלומים להם במקרה פטירה יהיו חודשיים או ינתנו בסכום חד פעמי  (במקרה כזה, זו תהיה הכנסה חד פעמית לצרכי מס בשנת קבלתה אצל המקבל).                                                          הפטור למס בגין תשלומי קצבת שאירים חודשית הינו  עד 8480 שקל לחודש.                                     -במקרים שבהם יש ילד הסמוך על שולחנכם המקבל קצבה מביטוח הלאומי, מומלץ לרוב לכלול אותו בבקשה כשאר ולא כמוטב.   ההבדל הוא בין תשלום  קצבה לכל יתרת חיי הילד עד פטירתו בשיבה טובה (וקבלת פטור המס לשארים החודשי), לבין תשלום חד פעמי מהוון למוטב (הילד) עד XX תשלומים (XX = 60,120,240).  הפער בתקבולים במצטבר בין מוטב לשאר יכול להיות פי שלוש ומעלה.

 • לבעלי הכנסות נמוכות ניתן למשוך פעם בשנה, החל מינואר 2020, עד 15,000 שקל תגמולים ועד 10,000 שקל פיצויים בפנייה ישירה לקופה ללא צורך באישור ממס הכנסה, במתן הצהרה ובתנאי שסך ההכנסות השנתיות כולל סכום המשיכה לא יעלה על 59,000 לאיש ו 72,000 לאישה (נדרש לחתום על הצהרה בנדון), לחצו לקריאת חוזר מס הכנסה המפרט.

 • ב"נסיבות אישיות" ניתן פטור למשיכת כספי קופות גמל בשל: נכות 75% ומעלה, צורך במימון הוצאות רפואיות עבור מחלת בן משפחה, אבטלה מעל לחצי שנה, מיעוט הכנסות חודשי לזוג (מתחת לשכר מינימום)

 • קיימת זכאות לפטור מס (כאחוז מהקצבה המזכה) למקבלי תשלומים בגין אובדן כושר עבודה (נכות לצמיתות 75% רפואית או תפקודית) שפרשו מעבודתם והנכות פגעה ביכולת להשתכר ברמה שקדמה לנכות או לעסוק במקצוע שבו עסקו בעבר. ישנם כללים לפריסת ההכנסה במקרה של תשלום חד פעמי לפיצוי בגין אכ"ע וכו.

 • כספי קופות גמל ופיצויים שהופקדו נטו לאחר מס לא ימוסו בכפילות. קצבה שתתקבל בגינם הוגדרה כקצבה מוכרת והיא נוספת ל"קצבה המזכה" (לפירוט: "קצבה מוכרת").

 • ישנם כללים מיוחדים למיסוי כספי הפיצויים בעת פטירה (מתן פטור ממס ל"קיצבת שאירים", אפשרות לכפל סכום הפטור השנתי לפיצויים לכל שנת ותק, ועוד), התייחסויות מיוחדות לקצבאות לבעלי שליטה ולעצמאיים.

 • למי שנולד לפני 1.1.1948 זכאי לפטור מס שנתי על הכנסות מריבית או מפוליסת חסכון עד 13,800 ליחיד או 16,920 שקל לזוג (סעיף 125ד לפקודה), מצריך מכירה רעיונית לקראת סוף שנה והגשת דוח החזר מס בסופה.

 •  לפי תקון 5 לחוק קופ"ג - במקרים שסכומים בקופ"ג לא משלמת לקצבה (ביטוח מנהלים) נמוכים (פחות מ 95,718 והנישום/ה  הגיע/ה לגיל 67 ואינו/ה מקבל/ת קצבה (פנסיה) מקופת גמל שאינה ותיקה - ניתן גם להוון (למשוך בבת אחת).  

 • מרבית הפורשים לגמלאות בישראל אינם מודעים לזכויתהם להטבות מס בעת קבלת הפנסיות ולכן לא פונים, לא מגישים למס הכנסה בקשות לקיבוע זכויות (161ד) ולכן לא מקבלים את הפטורים...  כדאי ליידע חברים ומכרים בדבר עצם קיומם!

חלוקת הנכסים הפנסיונים בין בני הזוג בעת גירושין – היבטי מס

החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו התשע"ד-2014 קובע את ההסדרים ביישום פסק דין בעניין חלוקת הזכויות בין בני הזוג המתגרשים בקופות גמל, קרנות פנסיה וזכויות בפנסיה תקציבית  ואת דרכי ההעברה של הכספים ביניהם.

כאשר ערך הנכסים פנסיונים הצבור (ללא קופות פנסיה ותיקות) של בן/בת הזוג המעביר/ה (להלן "העמית") קטן מסכום התקרה של  כמיליון וחצי שקלים -ההעברה לבן/בת הזוג לשעבר פטורה ממס.

אם הסכום של נכסים אלו גבוה מתקרה זו , החלק בסכום העברה שמעל לתקרה חייב במס שמתחלק שווה בשווה בין הצדדים [סעיף 9 (17א) לפקודה].
 

במרבית המקרים, הכסף אינו נמשך כמזומן נזיל אלא משויך כקרן פנסיה של בן הזוג לשעבר.    בבוא העת, כשהפנסיה משולמת לעמית, חלק מסכומה נטו (לאחר ניכוי מס לפי השעור החל על העמית, במועד התשלום) מועבר חודשית לחשבון הבנק של בן הזוג לשעבר.

 

החוק  קובע גם כללים ביחס לחלוקה במקרה של פטירת אחד מבני הזוג,  וכן הוראות רלוונטיות במקרים של גמלאי צה"ל, משטרה ואנשי כוחות הבטחון.

                  לקריאת מאמר בנושא - לחץ

שינויים בתוכנית ההתייעלות הכלכלית (חוק ההסדרים) לשנת 2022 ;

1. העלאת גיל הפרישה לנשים: גיל הפרישה יעלה באופן הדרגתי, על פני 11 שנים: 

 •  ילידות 1960 – גיל הפרישה יהיה 62 ו-4 חודשים

 •  ילידות 1961 – 62 ו-8 חודשים

 •  ילידות 1962 – 63 שנים

 •  ילידות 1963 – 63 ו-3 חודשים

 •  ילידות 1964 – 63 ו-6 חודשים

 •  ילידות 1965 – 63 ו-9 חודשים

 •  ילידות 1966 – 64 שנים

 •  ילידות 1967 – 64 ו-3 חודשים

 •  ילידות 1968 – 64 ו-6 חודשים

 •  ילידות 1969 – 64 ו9 חודשים

 •  ילידות 1970 ואילך – 65 שנים

2. מתן אפשרות לעובדים אחרי גיל הפרישה להשתכר יותר מבלי לפגוע בזכותם לקצבת אזרח ותיק:    

עד 2021, הותנה תשלום קצבת אזרח ותיק מביטוח לאומי מגיל פרישה ועד גיל 70 - בהיעדר הכנסה נוספת ממשכורת או מעסק העולה על 6,000 ש"ח לחודש. חוק ההסדרים החדש מעלה את הרף ל 6,750 שקל בחודש בשנת 2022, ול-7,750 שקל החל משנת 2023.

 

3. הקטנת תקרת הפטור ממס עבור נכים: תקרת הפטור לנכה (90% ומעלה), לנכים שאינם נכי צה"ל או נפגעי פעולות איבה, הוקטנה מ-614 אלף ש"ח ב-2021 ל-408 אלף ש"ח לשנה ב-2022.                      

4. שינוי מנגנון הבטחת יציבות קרנות הפנסיה וקרנות ביטוח מנהלים (קצבתי):  מנגנון הבטחת היציבות בקרנות שונה מאג"ח בריבית מובטחת, לשיטה של מתן רשת בטחון להבטחת תשואה לפי 5.15% לשנה לחלק בר הגנה וזאת על ידי התחשבנות חודשית עם הקרנות, בהתייחס לתשואה הממוצעת ב60 החודשים שקדמו (מתן השלמות). 

                        לפרוט נוסף - לחץ

תכנון מיסוי פרישה מקצועי יוכל לחסוך לך עשרות אלפי שקלים ויותר בהגעה לגיל פרישה (+67,62) ובעת החלפת מקומות עבודה.      אשמח לקבוע פגישת יעוץ  בה נבחן את הטבות המס והפטורים הרלוונטיים לגביך ואת הנסיבות והשיקולים האישיים שלך. אסייע לך בבחינת האלטרנטיבות השונות ובביצוע אופטימזיציה של מיסוי הפרישה. לאחר קבלת ההחלטות, אעזור לך להוציא את בחירתך לפועל ובמידת הצורך גם אייצג אותך במס הכנסה. ליצירת קשר התקשר למייקל 052-6132210

עדכון דצמבר 2021: ניתן לקיים שיחת יעוץ ראשונית בטלפון  ללא התחייבות.  בהמשך הליך הייעוץ יבוצע בטלפון, בזום או בפגישה במשרדי, ובסופו דיווח וטיפול באמצעות מערכת המייצגים המקוונת של מס הכנסה ועוד. 

©כל הזכויות שמורות. אין: להעתיק, לתרגם, להפיץ, לעשות שימוש עסקי או מסחרי כלשהו, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל תוכן מהאתר בלא קבלת הסכמה בכתב של חברת "מייקל ברגר ניהול ויעוץ" 

מיסוי פרישה - ממעוף הציפור