צרו קשר לבדיקת זכויותיכם ואפשרויות להחזרי מס

רו"ח מיכאל (מייקל) ברגר

כתובת: יהודה הלוי 20, רעננה • טלפון: 052-613-2210 • מייל: michael@pension-tax.co.il

המאמר תרם לכם?
סמנו לייק 

whatsapp logo_edited.jpg

לחצו כאן לשתף עם חברים

הוראות מיסוי פרישה קובעות את הכללים והשיטות לחישוב סכומי ומועדי תשלומי המיסים על כספים המיועדים לשמש למחייה לאחר הפרישה לגמלאות, תוך מתן עידוד למסלול הפנסיה (קבלת קצבה חודשית).  זאת, במטרה לאפשר לפורש/ת להתקיים בכבוד לאחר הפרישה מבלי להזדקק לעזרה ותמיכה מהמדינה.

                     

עידוד, אבל לא כפיה: ישנה גמישות מסויימת המאפשרת לקבל חלק מכספי הפרישה באופן מיידי וחד-פעמי. כספים אלו יכולים לשמש, לדוגמה, לשם רכישת מכונית, שיפוץ דירה או למימון חו"ח של טיפול רפואי וכו'.

התחשבנות המיסוי בפרישה (עזיבת עבודה) נעשית כדלקמן:

1. במהלך שנות העבודה, בעת עזיבת מקום העבודה, נעשה תחשיב מיסוי פרישה ראשוני:

 •   בעת עזיבת מקום העבודה, מכל סיבה שהיא, המעסיק (מחלקת שכר) נותן לעובד טופס 161 שבו פירוט היתרות שנצברו בקופות הפיצויים בתקופת התעסוקה ואת סכומי השלמת הפיצויים (מזומן).

 •  בהסתמך על הנתונים האלו העובד מודיע באמצעות טופס 161א (טופס נפרד) את בחירותיו לגבי הטיפול לצרכי מס בכספי הפיצויים: משיכת הכספים בפטור (עד 12,380 שח לשנת ותק), משיכה ללא פטור (במס שולי),  השארת הכספים בקופה לטובת התחשבנות עתידית באמצעות מנגנון רצף פיצויים או רצף קצבה, וכו'.

 • העובד או נציגיו מגישים את טופס 161א למס הכנסה  (בררת מחדל עדיפה, בתנאים מסוימים ניתן לחליפין להעביר לבדיקה ובצוע למעביד, אם הוא מסכים).

 • לפי בחירה, העובד יכול לבקש לפרוס (קדימה או אחורה) את סכום הפיצויים החייב במס על פני מספר שנות מס, מקסימום לתקופה של עד 6 שנים ( כל 4 שנות וותק =>שנת דחיה), באמצעות טופס 116ג  ["פריסת פיצויים"], אם תאריך העזיבה הוא מ 30 לספטמבר ואילך - ניתן לבקש שפריסה תתחיל בשנת המס הבאה. 

 • מס הכנסה בודק את ההודעה ושולח מענה עם אישורים בהם הנחיות לביצוע בנדון.

 • העובד מעביר את האישורים למעביד ולקופות.

 • המעביד והקופות מבצעים את העברת כספי הפיצויים ושיוכם בהתאם לאישורים.

דהיינו, במועד העזיבה העובד/ת צריך להחליט האם: למשוך את סכומי הפיצויים בפטור, לשלם מס על מענקי הפיצויים מיידית/ לפרוס, או לדחות את כל או חלק מהתחשבנות המיסוי באמצעות מנגוני רצף קצבה ורצף פיצויים.

2. החוק מאפשר (בכפוף להתניות) להתחרט לגבי החלטות הדחייה בהמשך. ההליך נקרא "חזרה מרצף פיצויים / חזרה מרצף קצבה" (טופס 161 ג) .

ניתן לחזור מבחירה ברצף פיצויים בתוך שנתיים, ולעבור התחשבנות מס רטרואקטיבית מיום העזיבה. מהבחירה ברצף קצבה ניתן לחזור בכל עת, וההתחשבנות נעשית ביום החרטה.

3. התחשבנות המס ה"סופית" נעשית בעת היציאה לגימלאות - "גיל הזכאות". 

"גיל הזכאות" מוגדר כ-67 לגברים ו-62 לנשים - או, אם העובד/ת ממשיך/ה לעבוד - במועד הפרישה לפנסיה ממקום העבודה האחרון.

במועד זה ניתנות הטבות מס בצורת סל פטור לפיצויים לכל החיים. את סל הפטור ניתן לנצל במספר אופנים ונעשית התחשבנות מס "סופית" (בשיטת "נוסחת הקיזוז") הלוקחת בחשבון את תוצאות תחשיבי המס מהעבר (בעת העזיבות הקודמות). טכנית, הדבר נעשה באמצעות טופס 161 ד – קיבוע זכויות (הסבר מפורט, בהמשך). 

לעיתים ניתן לפרוס את הכנסה מפיצויים וסכומי היוונים על פני מספר שנות מס (מקסימום שש שנים).

חשוב מאוד למלא אחרי כללי ותהליכי הדיווח והאישורים ולשמור מסמכים - אחרת ניתן ליפול במלכודות מס, שתוצאותן תשלום מס מיותר, לעיתים בסכומים גבוהים.

כללי המיסוי השתנו לאורך השנים מספר פעמים. עם זאת, המחוקק התחשב בחוקי העבר ובהטבות מס שניתנו בעבר, ולא ביטלם למפרע.   

בשורה התחתונה, התחשבנות המס מורכבת, מחד, אך גמישה, מאידך. טיפול מיסוי אינדבידואלי מאפשר למקסם בין הטבות המס לפי צורכי ורצונות הפורש, בהינתן אי הוודאות המובנית ביחס לעתיד.

זאת, בכפוף להחלטות שהתקבלו בעת פרישות ממקומות עבודה קודמים.

נוסחת הקיזוז (החל משנת 2012 – במסגרת תיקון 190 לפקודה)

בעת הפרישה לגמלאות ניתנות הטבות מס בצורת סל הפטור לפיצויים, שניתן באופן מצטבר ל"כל החיים" בסכום של 796 אלף שקל (נכון ל-2020). 

ישנן מספר דרכים שניתן לנצל את הסל :

1. באם בעבר, בעת עזיבת מקום עבודה (ללא קשר לסיבת העזיבה), משכתם פיצויים בפטור ממס (עד 12,420 ש"ח לשנת ותק, לגבי משיכות שנעשו בגין 32 שנות העבודה האחרונות) -

בהתחשבנות הסופית (161ד קיבוע זכויות), סכומים אלו יוצמדו למדד ויוכפלו במקדם 1.35 - מעין  קנס שמטרתו לעודד אותנו להעדיף לשמור כספים אלו עד גיל הזכאות ולקבל קיצבה.

התוצאה (הסכומים הפטורים * 1.35) תורד מסל ההטבות הסופי.    

2. בדרך של היוון פטור ממס (היוון - משיכת סכום חד פעמי של חלק מהפנסיה הצפויה).

ההיוון הפטור מתבצע מתוך קופות פיצויים וגמל שעומדות לרשותינו אחרי הפרישה לגמלאות. זאת, בתנאים מסוימים - שהחשוב בהם הינו שהגמלאי יקבל בנוסף קצבה חודשית של  4,525 ש"ח לפחות (סכום מינימלי). 

3. אם לא נמשכו פיצויים פטורים או סכומים בהיוון פטור – בעת הפרישה הסופית, מלוא ה 796 אלף ש"ח ישמשו כהטבת מס שתקטין את סכום ההכנסה החודשית לצורכי מס מפנסיה. 

סכום הקצבה  החודשית הפטורה יהיה 4,425 שקל = 796 אלף / 180.

                                

דהיינו, תחשיב הקצבה החודשית הפטורה ממס לאחר פרישה לפנסיה הינו:  

היתרה שתוותר מתוך ה-796 אלף ש"ח (לאחר ניכוי היוונים, ולאחר ניכוי סך <הפיצוייים הפטורים שנמשכו*1.35 בהצמדה למדד>), חלקי 180 חודשים = סכום הקצבה החודשי הפטור ממס

("קצבה מזכה").

דוגמה: 

עובד משך בעבר פיצויים פטורים ממס של 200 אלף ש"ח, כאשר המדד עלה ב-15%.

200 אלף ש"ח *1.15*1.35 = 310 אלף ש"ח.

796 אלף - 310 אלף = 486 אלף ש"ח.

486,000 /180= 2,700 ש"ח לחודש – סכום קצבה חודשית פטורה ממס.

בהנחה שהוא מקבל קצבת פנסיה של 10,000 ש"ח, ההכנסה החודשית למס לפני נקודות זיכוי תהיה 10,000-2,700=7,300 ש"ח.

המשמעות של שיטת נוסחת הקיזוז היא שהחלטות שהתקבלו במהלך השנים בנוגע לטיפול בכספי הפיצוים בעת עזיבת מקומות עבודה (בחירה למשוך בפטור או שלא בפטור, לבצע רצף קצבה או רצף פיצויים,  וכו..), משליכות על תוצאת המס והכנסות הנטו מפנסיה ופיצויים לאחר הפרישה הסופית לגמלאות.              

לכן, כשעוזבים מקום עבודה - כשבוחרים איך וכיצד לטפל בכספי הפיצויים, חשוב להבין ולשקלל גם את המשמעויות לטווח הארוך של הבחירה.

לשם מימוש הטבת "הקצבה המזכה" בפרישה לגמלאות נדרש להגיש טופס 161ד למס הכנסה , ראו להלן.

מס הכנסה יבדוק את הבקשה וישלח אליכם ולקופות הרלבנטיות אישורים עם ההנחיות המתאימות לגבי סכומי ואחוזי הפטור לניכוי. 

בחלק מהמקרים יהיה צורך להגיש, בנוסף, דו"חות הכנסה שנתיים (בפריסה- חובה, ודוחות החזרי מס- וולנטרי).

חשוב להדגיש שיש לפעול לפי הפרוצדורות המתאימות בכל עזיבה, ולשמור לאורך שנים אישורים שהתקבלו וטופסי 106 שנתיים מהמעביד. בנוסף, לאחר קבלת האישורים, יש לבדוק שהקופות פעלו בהתאם להנחיות. זאת, על מנת להמנע מאי נעימויות בעתיד (הכרוכות לעיתים בהפסד כספי של חלק מההטבות).

טופס 161ד קיבוע זכויות  

הטופס משמש לקביעת הסכום הפטור ממס מהקצבה (הפנסיה) החודשית, בדרך של קביעת השעור (האחוז) הפטור ממס מתוך ה"קצבה המזכה" שישלח לקרן הפנסיה / לחברת הביטוח (קצבה מביטוח מנהלים), ובנוסף הוא משמש לקביעת סכום היוון הפטור של קצבה ( בין אם ההיוון מתבצע בהווה או בעתיד).

בלי למלא אותו לא ניתן לקבל את הפטור על הקצבה (פנסיה).

הטופס משמש לקיבוע זכויות של שכירים ועצמאים. 

מדווחים בו על;

- הגעה לגיל הזכאות (הגעה לגיל 67 ,62 ובנוסף קבלת קצבה בפועל או נכות 75%).

- פיצויים פטורים שנמשכו בעבר. 

- היוון בפטור שנעשה בעבר.

- בקשה לשריון סכומים להיוון בפטור בעתיד.

- בקשה לשריין פטור עבור סכום פיצויים נוסף האמור להתקבל בעתיד. 

- המשך עבודה אצל מעביד XXX (נועד ל "פרישה מדומה").

- בקשה  ע"י מי שזכאי - להחיל את התחשיב בשיטה שלפני תקון 190 מ 2012 (כדאי במקרים חריגים).

- מתן הוראה לגבי אופן הניצול של הגדלה בשנים הבאות של שעור הפטור על "קצבה מזכה" האם להגדלת פטור על הפנסיה או לפטור על היוון נוסף עתידי או פרו-רטה (מחייב במקרים מסוימים תכנון מורכב).

ניתן להגיש את הבקשה לביצוע קיבוע זכויות רטרואקטיבית - עד 6 שנים אחורה (באם עמדתם בתנאים) ) ולאחר קבלת האישור להגיש דוחות להחזרי מס שנתיים (לאור הפטור)

לאחר 120 יום מיום הגשת הטופס, מתקיים קיבוע של הבקשות ולא ניתן לבקש לשנותם בעתיד.

תכנון ואופטימיזציה בעת מילוי 161ד

 • בעת מילוי הטופס, צריך לתכנן ולבצע אופטימיזציה של ניצול הטבות המס תוך הסתכלות על מכלול הכספים שיעמדו לרשותכם, נזילותם ושעורי המס החלים עלהם (כספי פיצויים, סכום הפנסיה החודשי, כספים בקופות תגמולים לסוגהן, חסכונות בבנקים והשקעות אחרות)

 • במסגרת התכנון יש להסתכל על הצרכים העתידים ורצונות –  מה סכום הפנסיה החודשית הנדרשת ואלו סכומים חד פעמים נרצה שיהיו נזילים, לתכנן כיצד מלוא סכום סל הפטור לפיצויים ינוצל ועוד. 

 • יש כמובן לשקלל העדפות אישיות, מצב בריאותי, מצב משפחתי, שעורי מס עתידים וכו , ראו מאמר  "מה עדיף קצבה או מענק הוני"

 • יש לבחון, האם וכיצד ניתן להקטין את סה"כ המסים המצטבר שיהיה עלינו לשלם בשנים הבאות.

 • יש להימנע ממצבים שבהם מייעדים חלק מהסל להכנסה שממילא תהיה פטורה ממס בעתיד (בזבוז פטור).

 • כיצד לנצל את סל הפטור הנוכחי; האם כדאי למשוך פיצויים בפטור או עדיף לקבל פטור חודשי מהפנסיה העתידית  ולפרוס קופות הוניות כהכנסה על פני מספר שנים.

 • למקבלי ביטוח מנהלים קצבתי, האם למשוך קצבה מכל התכניות או להחריג את חלק התגמולים?

 • לגבי רצף פיצויים שנעשה בעבר, בעת הפרישה לגמלאות ממקום העבודה האחרון - האם לבקש עבורו פטור פיצויים, או לחליפין להעדיף לשלם בגינו מס בפריסה ובמקביל לתכנן את עיתוי קבלת הפנסיה והפטור בגינה.

 • לאלו שממשכים לעבוד, רצוי לרוב לקבל פנסיה מיד בעת ההגעה ל"גיל פרישה" (62, 67) ולו חלקית - ולבצע קיבוע זכויות שיאפשר קבלת פטור מצטבר גבוה יותר.  (במקרה זה, עדיף כבר בהגיעכם לגיל פרישה להתייעץ עם מומחה מיסוי פרישה ולא לחכות ולטפל בקבלת הטבות מס רק לאחר שתפסיקו לעבוד בפועל).

 • במקרים מסוימים ניתן להוון חלק מהפנסיה המגיעה או להוון קצבה תקציבית (עובדי מדינה וותיקים) ולקזז את הסכום מול סל הפטור (במקרה כזה אין מקדם קנס 1.35) ואת היתרה שהוונה החייבת במס ניתן לפרוס על פני מספר שנים.

 • במקרים חריגים (כגון; למי שפרש לפי 2012 והגיע לגיל זכאות אחרי 2012, גימלאי צה"ל  וכו) צריך לבדוק לפי איזו שיטת מיסוי לחשב את הפטור ממס בפרישה – סעיף 8 בטופס: האם לבחור בשיטת המס הישנה (מלפני 2012), או לבחור בהטבות בשיטת המס הנוכחית (הנהוגה מ 2012 - תיקון 190).

 • סכום סל הפטור עומד כיום על 796 אלף (52% אחוז פטור מינואר 2020 - 3% יותר מאשר ב2019), צפוי לגדול בינואר 2025 לכ מיליון שקל (67% פטור). בטופס 161ד בסעיף 8 יש לתת הנחיות לאן ליעד את גידול בפטור ממס הזה בעתיד, האם לפטור מוגדל על הפנסיה או להשתמש בו לפטור על היוונים עתידיים.  המטרה היא לוודא שהגידול בפטור לא ילך לאיבוד (למנוע מצב שלא ניתן יהיה לנצלו).

 • רשימת הנקודות דלעיל היא חלקית, ולמרביתנו כספים אלו מהווים חלק עיקרי מהחיסכון לטווח רחוק שאמור לשמש אותנו למחייה לשנים קדימה והיות ולעתים יש הפרשים של עשרות ומאות אלפי שקל בתוצאות המס בהתאם לבקשות/בחירות שבטופס 161ד – לכן, מומלץ  להתייעץ בנידון עם מומחה במיסוי פרישה (בנוסף להתייעצות באלו קופות גמל ומסלולים להשקיע – הנעשית עם סוכן הביטוח ואחרים).

הערות נוספות: 

 • סכומי פיצויים פטורים שהתקבלו לפני שנת 2012 ועברו 15 שנים ממועד קבלתם עד למועד קבלת קיצבת הפרישה הראשונה - לא יכללו בתוך תחשיב סל הקיזוז דלעיל (הסיבה לכך היא שעד 2012 סכומים אלו היו פטורים, ולכן המחוקק נמנע ממיסוי רטאוקטיבי).  

 • החל מינואר 2020 נוסף מסלול מקוצר ופשוט לקבלת פטור מס חלקי של כ 1440 שקל בחודש  מפנסיה שאינו כרוך בפניה למס הכנסה וזאת באמצעות מילוי טפסי 161ח (גיל פרישה אחרי 1.1.2012) ו 161י (גיל פרישה לפני 1.1.2012) - טפסים אלו נשלחים ומטופלים ישירות בקופה המשלמת את הפנסיה.        הוא מיועד למקבלי פנסיה יחידה ונמוכה (מכ- 7,400 ש"ח לנשים או מכ- 6,500 לגברים) או למי שניצל במלואו כבר את "הפטור הבסיסי" וזכאי רק ל "הפטור הנוסף" (17% מינואר 2020).         הבחירה במסלול זה יכולה לגרום במקרים רבים לוויתור על קבלת הטבות מס בעשרות אלפי שקלים בהשוואה להטבות במסגרת המסלול הרגיל של קיבוע זכויות (161ד), יש לכן להיזהר מחתימה טכנית על טפסים אלו ומומלץ לקבל יעוץ אישי.                           ראו מאמר "המסלול המקוצר החדש לקבלת "הפטור הנוסף" על הפנסיה – למי הוא נועד".

 • לבעלי הכנסות נמוכות ניתן למשוך פעם בשנה, החל מינואר 2020, עד 15,000 שקל תגמולים ועד 10,000 שקל פיצויים בפנייה ישירה לקופה ללא צורך באישור ממס הכנסה, במתן הצהרה ובתנאי שסך ההכנסות השנתיות כולל סכום המשיכה לא יעלה על 59,000 לאיש ו 72,000 לאישה (נדרש לחתום על הצהרה בנדון), לחצו לקריאת חוזר מס הכנסה המפרט.

 • ב"נסיבות אישיות" ניתן פטור בשל: נכות 75% ומעלה, צורך במימון הוצאות רפואיות עבור מחלת בן משפחה, אבטלה מעל לחצי שנה, מיעוט הכנסות חודשי לזוג (מתחת לשכר מינימום). 

 • כספי קופות גמל ופיצויים שהופקדו נטו לאחר מס לא ימוסו בכפילות. קצבה שתתקבל בגינם הוגדרה כקצבה מוכרת והיא נוספת ל"קצבה המזכה" (לפירוט: "קצבה מוכרת").

 • ישנם כללים מיוחדים למיסוי כספי הפיצויים בעת פטירה (מתן פטור ממס ל"קיצבת שאירים", אפשרות לכפל סכום הפטור השנתי לפיצויים לכל שנת ותק, ועוד), התייחסויות מיוחדות לקצבאות לבעלי שליטה ולעצמאיים, התיחסויות למענקים ליוצאי צה"ל וכוחות הבטחון.

      

 • לפי תקון 5 לחוק קופ"ג - במקרים שסכומים בקופ"ג לא משלמת לקצבה (ביטוח מנהלים) נמוכים (פחות מ 94,033 ) והנישום/ה  הגיע/ה לגיל 67 ואינו/ה מקבל/ת קצבה (פנסיה) מקופת גמל שאינה ותיקה - ניתן גם להוון (למשוך בבת אחת).  

אם אתם עומדים בפני פרישה לגמלאות, אשמח לקבוע עמכם פגישת יעוץ (ללא התחייבות). בפגישה תקבלו הסבר לגבי הטבות המס והפטורים הרלוונטיים לגביכם. נדון במשותף בנסיבות ובשיקולים במקרה האישי שלכם, אסייע לבחון את האלטרנטיבות השונות, לתכנן ולבצע אופטימיזציה של מיסוי הפרישה. לאחר שתקבלו החלטות, אעזור למלא את טופסי 161א, 161ד (קיבוע זכויות)  ו 116ג (פריסה) ולפי הצורך אייצג אותכם במס הכנס

עדכון מרץ 2020: לאור הנחיות משרד הבריאות, ניתן לקיים את הפגישה בשיחת וידאו או טלפון, לאחר הכנה מתאימה.

©כל הזכויות שמורות. אין: להעתיק, לתרגם, להפיץ, לעשות שימוש עסקי או מסחרי כלשהו, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל תוכן מהאתר בלא קבלת הסכמה בכתב של חברת "מייקל ברגר ניהול ויעוץ" 

מיסוי פרישה - ממעוף הציפור

 
 
 
צרו קשר